Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Passend Onderwijs
Passend onderwijs betekent dat we voor ieder kind op zoek gaan naar een plek op één van de scholen, zodat ieder kind de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Lees meer >>
Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie
Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie Lees meer >>
Nieuws

Willem Blaeu en Spinaker starten met de ontwikkeling van een havo/vwo trajectplus+ klas

20 juli 2017 - In september 2017 starten Willem Blaeu en de Spinaker met de voorbereidingen voor een havo/vwo trajectplus+ klas op het Willem Blaeu. De trajectplus+ klas is bedoeld voor vso-leerlingen van de Spinaker én voor havo/vwo leerlingen uit het regulier onderwijs die gebaat zijn bij de ondersteuning vanuit de trajectplus+ klas. Met dit initiatief vergroten de scholen het aanbod voor havo/vwo-leerlingen in de regio en wordt de samenwerking tussen vo en vso versterkt. Lees meer >>
Interview met medewerkers van het Expertise Centrum Arbeid en twee werkgevers; Obs de Boomladder en Alkcare
Iedere maand publiceren we een interview met partners uit het samenwerkingsverband. Deze maand krijgt u een kijkje in de werkdag van Letty Dekker (coördinator Expertise Centrum Arbeid) en Marion Strik (arbeidsmarkt- specialist). Twee werkgevers, Marc van Heijster (adj. directeur De Boomladder) en Mark Prinsen van de Oldeburgh (stichting Alkcare) geven een toelichting op succesvolle praktijkvoorbeelden.  Lees meer >>
Loket passend onderwijs
Het Loket passend onderwijs (Loket pao) is de toegangsdeur naar bovenschoolse en speciale/extra zorg voor alle vo-leerlingen in de regio Noord-Kennemerland. Het Loket helpt scholen en kernpartners bij het vinden van oplossingen .  Lees meer >>
Agenda

25 september 2017

Inspiratiemiddag passend voortgezet (speciaal) onderwijs Noord-Kennemerland

2 oktober 2017

Kenniskring zorg-/ondersteuningscoördinatoren en trajectbegeleiders: TOP dossier

Bekijk hele agenda >>
Ideeën voor verbetering?
Heeft u ideeën om de dienstverlening van het samenwerkingsverband te verbeteren? Lees meer >>
Online meldformulier
Wilt u een aanvraag doen bij de Commissie van Toewijzing? Klik dan hier. Lees meer >>
Actuele thema's
Actuele thema's en projecten van het samenwerkingsverband.

  Lees meer >>