Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Passend Onderwijs
Passend onderwijs betekent dat we voor ieder kind op zoek gaan naar een plek op één van de scholen, zodat ieder kind de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Lees meer >>
Basis-, lichte en extra ondersteuning
Informatie over basis, lichte en extra ondersteuning Lees meer >>
Nieuws

Professionaliseringsaanbod schooljaar 2017-2018

20 juni 2017 - Na een succesvolle reeks in het afgelopen schooljaar biedt het samenwerkingsverband voor aankomend schooljaar 2017-2018 opnieuw een professionaliseringsaanbod aan voor alle medewerkers in het onderwijs in de regio Noord-Kennemerland. Het aanbod bestaat uit interessante en direct toepasbare cursussen en trainingen. Denk hierbij aan ‘hoogbegaafdheid’, ‘intake training ’of ‘een 'training educatief partnerschap'.Lees meer >>
Interview met medewerkers van het Expertise Centrum Arbeid en twee werkgevers; Obs de Boomladder en Alkcare
Iedere maand publiceren we een interview met partners uit het samenwerkingsverband. Deze maand krijgt u een kijkje in de werkdag van Letty Dekker (coördinator Expertise Centrum Arbeid) en Marion Strik (arbeidsmarkt- specialist). Twee werkgevers, Marc van Heijster (adj. directeur De Boomladder) en Mark Prinsen van de Oldeburgh (stichting Alkcare) geven een toelichting op succesvolle praktijkvoorbeelden.  Lees meer >>
Loket passend onderwijs
Het Loket passend onderwijs (Loket pao) is de toegangsdeur naar bovenschoolse en speciale/extra zorg voor alle vo-leerlingen in de regio Noord-Kennemerland. Het Loket helpt scholen en kernpartners bij het vinden van oplossingen .  Lees meer >>
Agenda

26 juni 2017

Themabijeenkomst - vervalt

29 juni 2017

Kenniskring directeuren - vervalt

Bekijk hele agenda >>
Ideeën voor verbetering?
Heeft u ideeën om de dienstverlening van het samenwerkingsverband te verbeteren? Lees meer >>
Online meldformulier
Wilt u een aanvraag doen bij de Commissie van Toewijzing? Klik dan hier. Lees meer >>
Actuele thema's
Actuele thema's en projecten van het samenwerkingsverband.

  Lees meer >>