Passend onderwijs op school

  • nov 2019
  • 1427
Ouders en jongeren

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs
Daarom biedt iedere school passend onderwijs. Wat precies passend is, verschilt per kind. Daarom bespreekt de school samen met u en uw kind wat hij of zij nodig heeft. Denkt u dat uw kind passend onderwijs nodig heeft? Of dat hij of zij iets anders nodig heeft dan uw kind nu krijgt? Bespreek dit dan eerst met de contactpersoon van uw school. Dit kan de mentor, een teamleider, een ondersteuningscoördinator of een trajectbegeleider zijn.

Passend onderwijs door docenten en mentoren en ondersteuning door het ondersteuningsteam
Iedere school heeft expertise op het gebied van passend onderwijs. Uw kind krijgt in de eerste plaats passend onderwijs van docenten en mentoren. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan krijgt hij of zij dit van het ondersteuningsteam van de school. Bijvoorbeeld van de trajectbegeleider of de ondersteuningscoördinator. De school kan hierbij hulp vragen aan jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, jeugdpsychologen, de Jeugd- en Gezinscoach, leerplicht of andere medewerkers die uw kind op school kunnen ondersteunen.

Wat als mijn kind echt iets anders nodig heeft?
Soms kan de school uw kind niet bieden wat hij of zij nodig heeft. Dan zoekt de school samen met u en uw kind naar de best mogelijke oplossing. U kunt hierbij hulp vragen aan een consulent passend onderwijs van het samenwerkingsverband via 072 - 792 01 00 of loketpao@swvnk.nl.