Activiteitenplan 2021

  • jan 2021
  • 507
Nieuwsberichten

In 2021 zetten we de beweging naar inclusief onderwijs verder in. Inclusief onderwijs gaat over alle jongeren in onze regio als onderdeel van een inclusieve maatschappij. En professionals die de juiste ondersteuning krijgen om dit waar te maken. Het activiteitenplan maakt inzichtelijk wat het bureau doet om de beweging naar inclusief onderwijs, samen met de scholen/schoolbesturen en partners, te maken.

Klik hier voor het activiteitenplan. Voor een presentatie van het activiteitenplan klik hier. Voor mondelinge toelichting van het activiteitenplan klik op 'presentatiemodus' in PowerPoint.