Taskforce vo Noord-Kennemerland

  • feb 2021
  • 1445
Professionals

Het leven van jongeren is sterk veranderd als gevolg van covid-19. Veel ontmoetingsplekken zijn gesloten. Het is moeilijker geworden om bijbanen of stageplekken te vinden. Onderwijs, zorg en hulpverlening vinden grotendeels digitaal plaats. Dit kan gevolgen hebben voor het welbevinden van jongeren. Denk bijvoorbeeld aan spanningen thuis, gevoelens van eenzaamheid, gedragsproblematiek, somberheid en isolement.

Niet eerder heeft Nederland een crisis van deze omvang met zoveel impact voor jongeren ervaren. Daarom slaan scholen/het samenwerkingsverband, gemeenten, J&G coaches vo en GGD de handen ineen in de taskforce vo Noord-Kennemerland.

Wie nemen deel aan de taskforce?
De taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten, de GGD, J&G en swv. Vanuit deze groep wordt samengewerkt met partners op het gebied van o.a. onderwijsondersteuning, jongerenwerk, sport en cultuur. Indien nodig sluiten ook leerplicht en diverse zorgaanbieders aan.

Doelen
De taskforce speelt proactief in op vraagstukken van professionals die ontstaan als gevolg van de corona crisis.

Vragen en problemen van jongeren worden in eerste instantie opgepakt door de mentor, het ondersteuningsteam, de J&G coach vo, de verpleegkundige en de leerplichtambtenaar die verbonden zijn aan de school. Indien het professionals - ondanks de gezamenlijke inspanning - niet lukt om tot een goede oplossing te komen, is de taskforce beschikbaar.

De taskforce heeft vier doelen:

  1. Een gezamenlijke kennisbasis opbouwen voor mentoren en andere professionals in Noord-Kennemerland. De meest actuele versie staat hier.
  2. Een actueel beeld krijgen van de vraagstukken en oplossingen voor jongeren. Op het gebied van onderwijs, vrije tijd, dagbesteding, preventie en jeugdhulpverlening;
  3. Advies geven over (bestaande) oplossingen;
  4. Indien blijkt dat de bestaande oplossingen ontoereikend zijn: Collectieve oplossingen creƫren.

Werkwijze
Maak jij je als professionals zorgen om een leerling? Bedenk dan dat je al veel kunt betekenen door te luisteren en in gesprek te gaan, bijvoorbeeld door te vragen naar wat wel helpt (positieve bekrachtiging).

Blijf je je zorgen maken? Dan benader je eerst het ondersteuningsteam van de school waar de leerling staat ingeschreven. Zij kunnen indien nodig de J&G coach vo, de jeugdverpleegkundige, de jeugdarts of de consulent passend onderwijs inschakelen. De contactgegevens van het ondersteuningsteam vind je op de website van de school.

Voor ondersteuningsteams en J&G coaches vo: Is er iets anders nodig of lukt het onvoldoende om tot een goede oplossing te komen? Dan kan de taskforce allicht helpen. De taskforce komt (twee)wekelijks bijeen. Stuur een mail met jouw zorg/vraag en telefoonnummer voor J&G coaches naar Nina Sendel en voor scholen/consulenten naar Sanne Kruijer dan belt een van leden van de taskforce je zo spoedig mogelijk terug.

Voor vragen over de taskforce, mail naar skruijer@swvnk.nl.