Schoolaanwezigheid

  • mei 2021
  • 733
Ouders en jongeren

Klik hier voor informatie voor hoe u als ouder betrokken wordt bij schoolaanwezigheid (handreiking Ingrado).

Hoe zit het nu met leerplicht, kwalificatieplicht en RMC? Ingrado heeft een filmpje gemaakt waar dit kort en krachtig wordt uitgelegd. Klik hier om het filmpje te bekijken.

Trefwoorden