Nieuwsberichten

Terugblik bestuurlijke bijeenkomst ‘Van kwetsbare naar veerkrachtige jeugdigen’ op 19 mei

  • 24 jun
  • 393

Op 19 mei vond een bijeenkomst plaats met bestuurders van primair en voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, kinderopvang en wethouders van gemeenten. Hierin is besproken hoe vanuit een gezamenlijke visie de veerkracht van onze jeugdigen (0-23 jaar) duurzaam versterkt kan worden.

De directe aanleiding voor deze bijeenkomst was de impact die de huidige gezondheidscrisis heeft op jeugdigen en de gelden die vrij gemaakt zijn voor onderwijs en gemeenten om deze impact te verzachten. Er is onderzocht waar de focus op moet liggen bij het inzetten van deze middelen.

Wouter Staal, professor kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Radboud Universiteit, en Rutger Kappe, lector studiesucces bij Hogeschool Inholland inspireerden de aanwezigen. Zij hebben samen met de bestuurders en wethouderss verkend hoe de huidige coronaperiode een beroep doet op de veerkracht van jeugdigen, wat nodig is om veerkracht te versterken en welke initiatieven/(systeem)interventies hieraan bijdragen.

Voor een compilatie van de bijeenkomst klikt u op de afbeelding:

Voor een download van de presentaties van Wouter Staal en Rutger Kappe klikt u op onderstaande links:
presentatie Veerkracht van Wouter Staal
presentatie Studentbetrokkenheid en welzijn van Rutger Kappe

In de bijeenkomst is door een groot aantal deelnemers benadrukt dat het gedachtengoed van Wouter en Rutger bijdraagt aan het versterken van de veerkracht van jeugdigen en dat het daarom waardevol is als dit breder in ons netwerk gedeeld wordt. We doen dan ook de uitnodiging de compilatie en presentaties te delen met collega’s voor wie dit relevant kan zijn.

Bestuurders van primair en voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, kinderopvang en wethouders van gemeenten hebben de handen ineen geslagen en werken gezamenlijk aan de veerkracht van jeugdigen. Hiertoe werkt een beleidsgroep een gezamenlijk veerkrachtpact uit. Dit komt terug op het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO).