Nieuwsberichten

Vacature Coördinator Route Nieuwkomers regio Noord-Kennemerland

  • 27 jun
  • 245

Voor het voortzetten van de activiteiten en de doorontwikkeling van het project Route Nieuwkomers wordt per 1 september voor de duur van een jaar een Coördinator Route nieuwkomers gezocht.

Als Coördinator Route nieuwkomers
- voer je regie, faciliteer en begeleid je de regionale en integrale samenwerking tussen onderwijs en gemeenten (en daarbinnen) omtrent de schoolgaande nieuwkomers binnen het VO en MBO in Noord-Kennemerland;

- organiseer je uitstroomtafels ten behoeve van gecoördineerde uitstroom (warme overdracht) en voorkomen van voortijdig schoolverlaten van nieuwkomende jongeren.

Tevens ben je voorzitter van het Regionaal Overleg Nieuwkomers (RON) ten behoeve van de regionale, integrale samenwerking op uitvoerend niveau rondom jonge nieuwkomers. Je bereidt dit overleg voor, ziet toe op het naleven van de gemaakte afspraken en het oplossen van vraagstukken die zich aandienen;

- Organiseren, voorbereiden en het aanleveren van stukken aan de Stuurgroep Route Nieuwkomers ten behoeve van de besluitvorming rondom jonge nieuwkomers is ook onderdeel van de functie. Daarin zie je toe op het naleven van afspraken en oplossen van vraagstukken die zich aandienen naar aanleiding van deze vergadering;

- Je levert overzichten van aantallen nieuwkomers en analyseert de cijfers. Dit betekent het opvragen van gegevens en verwerken in overzichten, analyse maken en deze met betrokkenen toetsen (in het RON);

- Monitoren van de aansluiting ondersteuningsstructuren op de doelgroep binnen het onderwijs (ondersteunings-coördinatoren, inzet J&G coaches);

- Overige onderdelen van de functie zijn het signaleren van ontwikkelingen, anticiperen op veranderingen, inbreng leveren in (bestaande)overleggen, beantwoorden van vragen het overdragen van kennis.

Kwaliteit en competenties
Je bent een netwerker pur sang, die heel goed zelfstandig en onafhankelijk kan werken. Je legt makkelijk verbindingen en bent goed in het houden van overzicht. Op passende wijze weet je mensen aan te spreken en in beweging te krijgen, zodat resultaten behaald worden. Je hebt kennis van gemeentelijke organisaties én ervaring met het onderwijs (VO/MBO). Je bent communicatief sterk: je voert een gesprek net zo makkelijk met een docent als met een bestuurder.

Team
De functie is belegd bij de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie van de Unit Onderwijs. Je hebt te maken met drie opdrachtgevers, dit zijn het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland, het Horizon College en de Gemeente Alkmaar (RMC).

Ja! dit is mijn baan
Mail dan jouw motivatie en CV voor 2 juli 2021 aan Selina van Holsteijn via SvanHolsteijn@alkmaar.nl. De sollicitatiegesprekken vinden op 5 juli in de middag plaats.

Heb je nog vragen, neem dan voor inhoudelijke vragen contact op met Anouk Prins, projectleider Route Nieuwkomers via 06-41046424. En voor procedurele vragen met Selina van Holsteijn, RMC-Coördinator via 06-11042152

Het is een tijdelijke functie voor de duur van 1 jaar. De vacature wordt ook uitgezet bij het Horizon College en de Gemeente Alkmaar.