Nieuwsberichten

Trainingen aandachtsfunctionarissen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  • 29 jun
  • 203

Een aandachtsfunctionaris is essentieel voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Vanuit Geweld hoort nergens thuis wordt daarom eenmalig de training tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling of ouderenmishandeling ondersteunt.

Uit een inventarisatie blijkt dat er op dit moment niet bij alle organisaties in Noord-Holland Noord voldoende geschoolde aandachtsfunctionarissen aanwezig zijn. Om het gebruik van en kennis over de meldcode de komende jaren te bevorderen en te borgen biedt gemeente Alkmaar de mogelijkheid om de driedaagse opleiding tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling of ouderenmishandeling te volgen.

Wat is een aandachtsfunctionaris?
Een aandachtsfunctionaris is door middel van de training extra geschoold op het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling of ouderenmishandeling. Hij/zij is een gesprekspartner voor collega’s die een geval van huiselijk geweld en kindermishandeling of ouderenmishandeling vermoeden. Een aandachtsfunctionaris brengt de meldcode onder de aandacht bij collega’s op de werkvloer en van beleid.

De training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld
Tijdens de training is er aandacht voor de meldcode, het implementeren en borgen van de meldcode binnen de organisaties en je leert collega’s te informeren en adviseren over het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling. U leert over het juridisch kader rondom de meldcode, hoe u gesprekken over dit gevoelige onderwerp kunt voeren en hoe u collega’s kunt begeleiden bij vermoedens van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en/of kindermishandeling.

Bekostiging training
De training tot aandachtsfunctionaris wordt bekostigd vanuit het project ‘Geweld hoort nergens thuis Noord-Holland Noord’. Om de kennis te borgen, blijkt het belangrijk om als aandachtsfunctionaris regelmatig bijscholing te volgen. Daarnaast is het belangrijk om kennis en ervaringen uit te wisselen met andere aandachtsfunctionarissen. Het lidmaatschap van de LVAK voorziet hierin. Daarom vragen we jouw organisatie om voor in elk geval 2 jaar lid te worden van de LVAK.

Kosten:

Training aandachtsfunctionaris door LVAK € 675,- betaald door Geweld hoort nergens thuis
Twee jaar lidmaatschap LVAK à €265,- € 530,- totale kosten voor uw organisatie

Wanneer zijn de trainingen?
Er worden meerdere trainingen georganiseerd vanaf eind augustus 2021. De training zal op meerdere locaties worden gegeven, u kunt zich in elke regio inschrijven. Hierbij worden de corona-maatregelen in acht genomen en zullen de bepalingen van de overheid worden opgevolgd. Zie onderstaande link voor de data.

Inschrijven kan via deze link. (max. 3 personen per organisatie en vol = vol).

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met Cynthia Kaak, projectleider meldcode, via ckaak@alkmaar.nl of 06-10 071 032.