Meld u aan voor de training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

  • 20 okt
  • 63
Nieuwsberichten

Een aandachtsfunctionaris is essentieel voor een effectieve van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanuit Geweld hoort nergens thuis wordt eenmalig de training tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling of ouderenmishandeling. Bent u of uw collega hierin geïnteresseerd? Schrijf u dan nu in!

Uit een inventarisatie blijkt dat er op dit moment niet bij alle organisaties in Noord-Holland Noord voldoende geschoolde aandachtsfunctionarissen aanwezig zijn. Om het gebruik van en kennis over de meldcode de komende jaren te bevorderen en te borgen is er de mogelijkheid om de driedaagse opleiding tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling of ouderenmishandeling te volgen.

Wat is een aandachtsfunctionaris?
Een aandachtsfunctionaris is door middel van de training extra geschoold op het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling of ouderenmishandeling. Hij/zij is een gesprekspartner voor collega’s die een geval van huiselijk geweld en kindermishandeling of ouderenmishandeling vermoeden. Een aandachtsfunctionaris brengt de meldcode onder de aandacht bij collega’s op de werkvloer en van beleid.

De training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld
Tijdens de training is er aandacht voor de meldcode, het implementeren en borgen van de meldcode binnen de organisaties en u leert collega’s te informeren en te adviseren over het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling. U leert over het juridisch kader rondom de meldcode, hoe u gesprekken over dit gevoelige onderwerp kunt voeren en hoe u collega’s kunt begeleiden bij vermoedens van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en/of kindermishandeling.

Kosten training
De training tot aandachtsfunctionaris wordt bekostigd vanuit het project ‘Geweld hoort nergens thuis Noord Holland Noord’. Om de kennis te borgen, blijkt het belangrijk om als aandachtsfunctionaris regelmatig bijscholing te volgen. Daarnaast is het belangrijk om kennis en ervaringen uit te wisselen met andere aandachtsfunctionarissen. Het lidmaatschap van de LVAK voorziet in beide. Daarom wordt gevraagd aan uw organisatie om voor in elk geval 2 jaar lid te worden van de LVAK.

Training aandachtsfunctionaris door LVAK € 675,- betaald door Geweld hoort nergens thuis
Twee jaar lidmaatschap LVAK à € 265,- per jaar € 530,-
Totaal aan kosten voor de eigen organisatie per deelnemer € 530,-

Wanneer zijn de trainingen?
Er worden meerdere trainingen georganiseerd. De training zal op meerdere locaties worden gegeven, u mag in elke regio inschrijven.

Inschrijven
Wil je gebruik maken van dit aanbod, schrijf u in via deze link.
Er geldt een maximum van 3 personen per organisatie en vol = vol.

Vragen?
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact op nemen met Cynthia Kaak, projectleider meldcode, via ckaak@alkmaar.nl.