Verlenging TLV's VSO gedurende covid-19 (heraanmeldingen TLV VSO) tot en met 31 juli 2022

 • dec 2021
 • 382
Nieuwsberichten

We willen het vso graag tegemoet komen door de administratieve last voor het aanvragen van een heraanmelding zo veel mogelijk te beperken.

Daarom is in april 2020 de volgende werkwijze met vso scholen afgesproken. Deze aangepaste werkwijze geldt alleen voor heraanmeldingen gedurende covid-19.

Deze verlenging is geldig tot en met 31 juli 2022.

De werkwijze voor heraanmeldingen is als volgt:

 • VSO scholen bespreken de heraanmeldingen met de consulent passend onderwijs van de school.
 • De school dient vervolgens via TOP dossier een aanvraag in:
  • De school deelt de laatste versie van het OPP of TOP dossier in. Dit is een bestaand document van de school. Deze mag bij een heraanmelding in corona tijd dus ouder zijn dan 3 maanden, maar niet ouder dan één jaar.
  • De school toont aan dat ouders het eens zijn met de aanvraag. Dit kan door toevoeging van een toestemmingsformulier, recent gespreksverslag, een evaluatieverslag of een e-mail van ouders. Hiermee voorkomen we dat achteraf toch blijkt dat ouders het niet eens zijn met de aanvraag.
  • De school dient de aanvraag in en vult daartoe de toolbox als volgt in:

Veld

Omschrijving

Toelaatbaarheid of TLV

Kies niet ‘eerste aanpak’, maar verlenging.

Gewenste start- en einddatum

Vul de gewenste start- en einddatum in.

De einddatum bij een VSO aanvraag is altijd 31-07-20.. met een minimale looptijd van één jaar.

Waarom (max. 100 woorden)

Geef de hoofdreden voor de ondersteuningsaanvraag in max. 100 woorden weer.

 1. Wel/geen overeenstemming met ouders en leerling.
 2. Reden verlenging: xx, xx, xx

Hoofddoel (max. 100 woorden)

Geef het hoofddoel van de ondersteuningsaanvraag weer inclusief beoogd perspectief.

Verlenging VSO, zodat de leerling leerjaar x, x en x kan volgen in het vso.

Terugkeerperspectief (max. 100 woorden)

Geef het perspectief van de leerling weer:

Interne entree opleiding en/of arbeid en/of dagbesteding en/of symbiosetraject met vmbo en/of diploma in vso

Indien u een aanvraag doet voor 2 jaar, dan mag het ook op bovengenoemde wijze.