Passend onderwijs aan nieuwkomers / anderstaligen

  Medewerkers van scholen ontwikkelen samen manieren om passend onderwijs aan nieuwkomers / anderstaligen te bieden. Wilt u meer weten, heeft u vragen of wilt u kennis delen over de ontwikkelingen? Neem dan contact op met Meta Streefland. Zij is bereikbaar via mstreefland@swvnk.nl of via (072) 79 20 100.

  U kunt in dit rapport de uitkomsten van ons onderzoek lezen naar wat deze jongeren belangrijk vinden.

  Leerlingen die vanuit de Taalklas het reguliere onderwijs instromen, zitten nog midden in hun tweedetaalverwervings-proces. In de Taalklas is een goede basis gelegd voor het Nederlands, binnen het regulier onderwijs kan én moet hun Nederlandse taalvaardigheid zich verder ontwikkelen. De leerling moet zich ook de inhoud van veel vakken eigen maken. Elke docent kan de leerling ondersteunen en begeleiden. Deze handreiking kan bijdragen aan de nodige expertise en is bedoeld voor alle theorie- of praktijkdocenten die lesgeven in het vo of mbo.

  Vluchtelingenjongeren hebben vaak over een langere periode meerdere stressvolle gebeurtenissen meegemaakt: in het land van herkomst, tijdens de vlucht en in het aankomstland. Daardoor lopen zij een vergrote kans op psychische problemen, zoals depressieve klachten, of gedragsproblemen. Als docent kan jij een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de natuurlijke veerkracht van deze jongeren. Augeo Academy biedt iedere docent de mogelijkheid om een online training te volgen over dit onderwerp. Dit is een gratis training.

  Reacties

  1 reactie – 17 december

  Meta Streefland

  Birgit Eikelenboom heeft deze reactie verwijderd

  Professionals

  Professionals

  11 dec

  • 1
  • 103

  Betrokken

  Meta Streefland
  Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.