Bijeenkomsten

  • dec 2018
  • 1814
Professionals

Het samenwerkingsverband organiseert regelmatig bijeenkomsten met diverse thema’s. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoeten professionals van scholen, consulenten, kernpartners en andere betrokkenen elkaar. Om elkaar te leren kennen, samen te werken, van elkaar te leren en elkaar te versterken.

13 maart 2023: netwerkbijeenkomst ondersteuningscoördinatoren, van 14.30 - 16.30 uur

13 juni 2023: themabijeenkomst interprofessioneel samenwerken, van 15.00 - 17.00 uur

3 juli 2023: netwerkbijeenkomst ondersteuningscoördinatoren, van 14.30 - 16.30 uur

Trefwoorden