Bijeenkomsten

  • dec 2018
  • 2338
Professionals

Het samenwerkingsverband organiseert regelmatig bijeenkomsten met diverse thema’s. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoeten professionals van scholen, consulenten, kernpartners en andere betrokkenen elkaar. Om elkaar te leren kennen, samen te werken, van elkaar te leren en elkaar te versterken.

11 maart 2024: netwerkbijeenkomst ondersteuningscoördinatoren, van 14.30 - 16.30 uur, kantoor samenwerkingsverband

11 juni 2024: themabijeenkomst interprofessioneel samenwerken, van 14.30 - 16.30 uur, locatie ntb

1 juli 2024: netwerkbijeenkomst ondersteuningscoördinatoren, van 14.30 - 16.30 uur, kantoor samenwerkingsverband

Trefwoorden