Doelen en resultaten

  Hoofddoel
  'Doen wat nodig is om kwetsbare jongeren te ondersteunen bij het vinden en behouden van duurzame arbeid'

  Subdoelen

  1. Alle leerlingen stromen uit binnen de drie richtingen (Dagbesteding, Arbeid, Vervolgonderwijs)

  2. Mind-set veranderen:
   -bij uitstroom naar BOL: aansluiten bij visie Horizoncollege en Clusiuscollege;
   -richting dagbesteding: Aanmelden bij WMO-consulent +18 (vanaf 17,5), -18 jeugd en gezinscoach betrokken bij de school;
   -op de scholen: Eerder in het schoolproces aangeven wat de keuzemogelijkheden zijn, maar daarbij duidelijk aangeven wat de consequenties zijn. (bijv, keuze zorg betekent dat er bijna geen werk is).

  1. Uitstroom BBL altijd met werkplek.

  2. Alle uitstroom naar arbeid is duurzame arbeid..

  3. Netwerk en samenwerking externe partners blijven verstevigen (zie schema)

  4. Bundelen werkgeversnetwerk en ECA partners

  5. Bekendheid geven ECA

  6. Delen en gebruik maken van expertise.

  7. Volgen en gebruik maken van projecten en pilots.

  8. Versterken samenwerking Clusius.

  9. Kennisdeling collega’s op gebied van, wat is het ECA, wet en regelgeving.

  De arbeidsmarktspecialist heeft haar eigen doelen: zie bijlage.

  Resultaten/ opbrengst:

  1. Verlagen uitstroom naar BOL door alleen bij geschiktheid niveau 2

  2. Onderzoek uitstroom en gedachte verandering bij aanmelden van leerlingen bij een BOL opleiding

  3. Leerlingen starten bijeen BBL opleiding altijd met een arbeidscontract

  4. Weten wat duurzame arbeid is.

  5. Vaststellen van procedures en afspraken.

  6. Creëren van een database met werkgevers (‘super office’)

  7. Website, folder en mondelinge reclame (weten wat je zegt!)

  8. Tijdswinst, energiewinst, financieel voordeel, door bundeling sterker, platform, serieuze gesprekspartner voor de buitenwereld.

  9. Betere inzet financiën, sluitende aanpak, meer stage- en arbeidsplekken en gezamenlijk belang

  10. Meer leerlingen vanaf de start op de juiste plek (TCE)

  Schaalvergroting ECA door LWM

  Instromen BBL met werkplek

  1. Definitie van ‘nazorg’ en ‘duurzaamheid’ is duidelijk

  2. Collega’s zijn beter op de hoogte van wet en regelgeving en kunnen hierdoor de leerlingen beter ondersteunen bij het maken van keuzes

  3. Ouders zijn beter op de hoogte van wet en regelgeving en kunnen hierdoor de leerlingen beter ondersteunen bij het maken van keuzes.

  Reacties

  Plaats als eerste een reactie

  Expertise Centrum Arbeid (ECA)

  Expertise Centrum Arbeid (ECA)

  Trefwoorden

  dec 2018

  • 197

  Betrokken

  Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.