Doelen en resultaten

 • dec 2018
 • 1454
Expertise Centrum Arbeid (ECA)

Hoofddoel
'Doen wat nodig is om kwetsbare jongeren te ondersteunen bij het vinden en behouden van duurzame arbeid, een plek binnen het vervolgonderwijs (MBO) of een andere passende plek in de maatschappij '

Ieder nieuw schooljaar wordt er door het team van het ECA een nieuwe lijst met doelstellingen opgesteld. Dit zorgt ervoor dat er innovatief en afgestemd op de huidige ontwikkelingen wordt gewerkt.
Voor het schooljaar 2019/2020 hebben de leden van het ECA de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • Toevoegen van ECA leden vanuit De Spinaker Alkmaar en leerwerkmakelaar Horizon College niveau 2;
 • Stabiliteit waarborgen ECA team;
 • Rol en betekenis van nazorg onder de aandacht blijven brengen;
 • Route dagbesteding voor praktijkonderwijs uitbreiden naar andere gemeenten zoals Schagen en Koggenland;
 • Route dagbesteding voor vso ontwikkelen;
 • Directies en managers van de betrokken scholen én externe gasten blijven uitnodigen binnen het ECA;
 • Subsidiefolder voor werkgevers en website up-to-date houden;
 • Promotiefilmpje maken voor website en extern gebruik
 • Relatiebeheer werkgevers continueren door bezoeken aan bijeenkomsten en netwerkborrels
 • Samenwerking versterken zoals Jongeren Overleg Team (JOT) NKL en VSV projecten transfercoach en Entree+
 • Nieuwe kennisdeling met JOT organiseren (nov. 2019)
 • Opzetten en/of meewerken aan onderzoek niv. 2 leerlingen Horizon College.
 • Route nieuwkomers blijven volgen en mogelijk integreren binnen route arbeid voor de betrokken ECA scholen.
 • Naamsbekendheid in de regio behouden

Er is een rapportage beschikbaar waarin de resultaten en doelstellingen voor 2019/2020 te vinden zijn. Neem contact op met Mirjam Kinneging via mkinneging@swvnk.nl of via 072 - 792 01 00.

Trefwoorden