Professionals

Bijeenkomsten

  • dec 2018
  • 819

Het samenwerkingsverband faciliteert naast trainingen en leergangen ook themabijeenkomsten. Met als doel dat alle professionals in onze regio nog sneller, beter en doelgerichter in de behoeften van jongeren kunnen voorzien en elkaar kunnen vinden. U bent belangrijk voor onze jongeren. Daarom investeren we in uw ontwikkeling en in het netwerk.

De themabijeenkomsten vinden plaats op het kantoor van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland (RegioHuis, 2e verdieping), Hertog Aalbrechtweg 5 in Alkmaar. Het tijdstip is van 14.00 - 16.30 uur.
De thema’s worden in co-creatie gekozen.
U ontvangt per bijeenkomst een aanmeldlink voor inschrijving.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.