Netwerkgroepen

  • mrt 2019
  • 2320
Professionals

In het netwerk van het samenwerkingsverband worden krachten gebundeld. Hierdoor kunnen we namelijk betere dienstverlening bieden aan onze jongeren, efficiƫnter gebruik maken van beschikbare middelen en van en met elkaar leren wat we kunnen doen voor jongeren, ouder(s) en elkaar. En door samenwerking zijn we in staat zeer complexe vraagstukken op te lossen, zoals de vraag hoe we iedere jongere (en hun ouder(s)) sterk kunnen maken en een stevige toekomst bieden.

Binnen ons netwerk zijn de volgende (netwerk)groepen actief:

Passend onderwijs

Passend onderwijs - jeugd

  • Netwerkgroep Handelingsgerichte Aanpak Schoolaanwezigheid (HAS), contact via idewit@swvk.nl
  • Netwerkgroep Jeugdhulp op school (JOS), contact via vfafieanie@swvnk.nl
  • Werkgroep Beweging naar inclusiever onderwijs, contact via aprins@swvnk.nl

Trefwoorden