Welkom op het netwerkplein van TOP dossier. Hier vindt u informatie over hoe u een aanvraag kunt doen via TOP dossier.

Eén van de kerntaken van het samenwerkingsverband is om ieder kind passend onderwijs te bieden. Op een reguliere middelbare school, in het praktijkonderwijs, in het voortgezet speciaal onderwijs of door middel van een bovenschools of individueel arrangement. Voor een aantal van deze onderwijs- en ondersteuningssoorten is een toewijzing nodig. Met behulp van topdossier kan een toewijzing aangevraagd worden. Meer over onze toewijzingsprocedure leest u hier.

Binnen samenwerkingsverband Noord Kennemerland VO werken we met Topdossier. TOP dossier is een digitaal platform voor passend onderwijs. TOP staat voor Totaal Ontwikkel Plan.Het is een webbased hulpmiddel waar leerling, ouders, leerkracht en eventuele andere professionals handelingsgericht samen werken. TOP dossier helpt stapsgewijs de HGW-cyclus, waarnemen – begrijpen – plannen – realiseren, te doorlopen om zo een Totaal Ontwikkelplan te maken.

Lees meer in het archief

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.