We werken binnen ons samenwerkingsverband met TOP dossier. TOP dossier is een digitaal platform voor passend onderwijs. TOP staat voor Totaal Ontwikkel Plan. Het is een webbased hulpmiddel waar de jongere, ouders, docent en eventuele andere professionals handelingsgericht samen werken. TOP dossier helpt stapsgewijs de HGW-cyclus, waarnemen – begrijpen – plannen – realiseren, te doorlopen om zo een Totaal Ontwikkelplan te maken.

Eén van onze kerntaken is om iedere jongere passend onderwijs te bieden. Op een reguliere middelbare school, in het praktijkonderwijs, in het voortgezet speciaal onderwijs of door middel van een bovenschools of individueel arrangement. Voor een aantal van deze onderwijs- en ondersteuningssoorten is een toewijzing nodig. Met behulp van TOP dossier kan een toewijzing aangevraagd worden. 

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.