Voor meer informatie neem contact op met:

Voorbeelden praktijkgericht onderzoek/begeleide zelfevaluatie

Op verschillende scholen zijn vragen onderzocht op het gebied van passend onderwijs. De begeleide zelfevaluatie biedt teams op de scholen de kans om door dit praktijkgerichte onderzoek de ondersteuning verder te verbeteren. In de factsheets kunt u lezen waar een aantal scholen mee aan de slag zijn gegaan. 

Praktijkgericht onderzoek/begeleide zelfevaluatie

Heeft uw team ook een eigen vraag op het gebied van passend onderwijs? De begeleide zelfevaluatie van het samenwerkingsverband biedt uw team de kans om deze vraag te onderzoeken en de ondersteuning verder te verbeteren. Een procesbegeleider van het expertteam zelfevaluatie helpt uw team daarbij.

Een aantal scholen gingen u al voor. Zij onderzochten: Hoe kan het team leerlingen meer eigenaarschap geven over hun leerproces? Wat is het effect van de extra ondersteuning volgens leerlingen, ouders en docenten? Is passend onderwijs voldoende geïntegreerd in de klas?

Voor het interview klikt u hier.