Het samenwerkingsverband
  • 574
  • 0
  • 0
  • 0

Betrokken

Sanne Kruijer
Birgit Eikelenboom

AVG / Bescherming persoonsgegevens

Het samenwerkingsverband heeft persoonsgegevens nodig om onze taken goed uit te oefenen. Bijvoorbeeld voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring en/of voor de advisering over de ondersteuningsbehoefte.

Bescherming van uw gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens zo veilig mogelijk. Hoe we dit doen leest u in onderstaande reglementen.

Functionaris gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming is Joyce Bek. Zij is bereikbaar via (072) 79 20 100 of jbek@swvnk.nl.

Datalek

Heeft u vermoedens van een datalek? Of heeft een datalek plaatsgevonden? Meld dit dan bij jbek@swvnk.nl. Een datalek betekent dat persoonsgegevens vernietigd, gewijzigd of vrijgekomen zijn bij onze organisatie zonder dat dit de bedoeling is.

Meer informatie over datalekken vindt u via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken.

Reacties

Plaats als eerste een reactie

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.