Welke school past het beste bij mijn kind?

  • dec 2018
  • Sanne Kruijer
  • ·
  • Aangepast jan 2022
  • 1118
Ouders en jongeren

Uw kind en u zijn vrij om een school te kiezen die u het beste vindt passen bij uw kind. In principe laat iedere school ieder kind toe, tenzij de school niet het juiste onderwijsniveau biedt voor uw kind of de school vol is.

Meer informatie over passende scholen?

Mijn kind zit nog op een basisschool: U kunt terecht bij het samenwerkingsverband primair onderwijs Noord-Kennemerland (ppo-nk).

Mijn kind zoekt een middelbare school: U kunt terecht bij het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs via: 072-7920105 of secretariaat@swvnk.nl.

Trefwoorden