TOP dossier / toewijzing
  • 108
  • 0
  • 0
  • 0

Betrokken

Sanne Kruijer

Hoe dient u een aanvraag in met een eigen OPP en MDO(-t) verslag?

In 2019 stapt samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland over op TOP dossier. Dit programma vervangt het voormalige meldformulier Bizway. Alle vo en vso scholen in de regio Noord-Kennemerland hebben een licentie voor TOP dossier en kunnen dus aanvragen indienen, maar er zijn ook scholen die geen eigen vo licentie voor TOP dossier hebben.


Werkwijze indienen aanvraag voor scholen zonder TOP dossier
Voor deze scholen geldt de volgende route:


1. Heeft u nog geen inlogcode? Vraag dan een inlogcode aan bij het samenwerkingsverband. Dit doet u via ewellink@swvnk.nl. Het secretariaat van het samenwerkingsverband maakt een inlogcode voor u aan en verstrekt deze aan u per mail. Het secretariaat maakt tevens een groep leerlingen aan voor uw school. U ontvangt eerst een activatiemail voor u kunt inloggen.


2. U logt vervolgens in in TOP dossier en doorloopt de volgende stappen:


Stap 1: De school maakt voor de leerling een TOP dossier aan in het ondersteuningsniveau ‘Extra ondersteuning op voorziening’. U klikt hiervoor op leerling 1, 2 of 3 et cetera.


Stap 2: De school kiest in het eerste TOP dossier onderdeel ‘Algemene gegevens’ bij het tabblad ‘Samenwerkingsverband’, kopje ‘Contactgegevens samenwerkingsverband’, veld ‘Naam’; een consulent. Klik op [Tussentijds opslaan] om de geselecteerde consulent op te slaan.


Stap 3: De school controleert of alle gegevens in het onderdeel ‘Algemene gegevens’ correct zijn ingevuld en rond het onderdeel af door te klikken op de knop [Afronden].


Stap 4: Na het [Afronden] van het onderdeel ‘Algemene gegevens’ komt de gebruiker terecht in het overzicht scherm van het betreffende TOP dossier.


Stap 5: De school voegt het OPP en het MDO(-t) verslag in het logboek onder bestanden en zet de knop ‘DELEN MET SWV” aan.


Stap 6: De school klikt verder in de TOP dossier cyclus zonder de velden in te vullen.


Stap 7: Er komt een punt waarop u een instemmingsmail dient te verzenden aan de ouders. Omdat u de instemming op een andere manier verkregen heeft, dan via TOP dossier, stuurt u deze mail naar uzelf. Vervolgens geeft u vanuit uw mailbox instemming door als opmerking te noteren op welke datum en op welke manier de jongere vanaf 16 jaar en (beide) ouder(s) instemming hebben gegeven.


Stap 8: Nadat u dit gedaan heeft, klikt u verder zonder de velden in te vullen. Het enige veld dat u wel invult is de stap toolbox. Hier klikt u aan welke toelaatbaarheidsverklaring u aanvraagt.

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar skruijer@swvnk.nl.

Reacties

Plaats als eerste een reactie

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.