Praktijkroute vmbo (PCC)

  • jan 2021
  • 2895
Ondersteuning in het v(s)o

De praktijkroute is een speciaal programma voor leerlingen die om diverse redenen moeite hebben met het reguliere (veelal theoretische) vmbo bb programma. Het gaat dus om leerlingen die het groeipotentieel hebben om toe te werken naar een vmbo bb diploma. Deze leerlingen krijgen (indien nodig) een aangepast programma met een meer praktijkgericht lesaanbod en voldoende ondersteuning.

De praktijkroute kan gevolgd worden op het PCC vanaf leerjaar 1.

Voor wie is de praktijkroute?
Iedere leerling is uniek. Dit document bevat een aantal open vragen en wegingsfactoren (dus geen harde criteria). De commissie beslist op basis van een combinatie van wegingsfactoren of de praktijkroute passend is.

Hoe verloopt de aanmelding voor de praktijkroute?
Klik hier voor de toeleidingsprocedure praktijkroute vmbo, vanaf schooljaar 2022-2023.

De belangrijkste wijziging t.o.v. het vorige schooljaren is dat leerlingen zich nu rechtstreeks aanmelden bij PCC Oosterhout. Vervolgens dient PCC een TVIA in bij het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. Zo houdt PCC regie, zicht en inzicht over de aanmeldingen. In de coronaperiode is deze aanmeldprocedure met succes getest en nu definitief ingevoerd.

De deadline voor aanmelding voor de praktijkroute vmbo is 15 februari 2023.

Klik hier voor overzicht praktijkleren per leerjaar.

Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Koopman via g.koopman@pcc.nu.