Blader door groepen

Beleid-kwaliteit-activiteit

Beleid-kwaliteit-activiteit

 • status: besloten
 • gestart op: okt 2018
 • 18 leden
 • 58 bijdragen

Groepsbeheerder: Sanne Kruijer

Hier vind je binnenkort alle vastgestelde beleidsstukken en onderliggende projectplannen, evaluaties en managementrapportages. 

Projectgroep Netwerkplein

Projectgroep Netwerkplein

 • status: besloten
 • gestart op: jul 2018
 • 5 leden
 • 28 bijdragen

Groepsbeheerder: Winkwaves

Welkom in de projectgroep, hier kan de projectgroep informatie omtrent het project met elkaar uitwisselen.

Ambassadeursgroep

Ambassadeursgroep

 • status: besloten
 • gestart op: aug 2018
 • 18 leden
 • 24 bijdragen

Groepsbeheerder: Eva Kaarsemaker

In deze groep vind je als ambassadeur alle informatie die je de komende periode nodig hebt om de groepen te maken. Heb je een vraag? Stel hem gerust.

Consulenten VO

Consulenten VO

 • status: besloten
 • gestart op: okt 2018
 • 11 leden
 • 27 bijdragen

Groepsbeheerder: Eline Louw

Dit is de groep waar alle consulenten passend onderwijs vo deel van uitmaken, waar we informatie kunnen uitwisselen en waar we werkoverleggen (casus/thema en beleidsonderwerpen) voorbereiden, waarbinnen we de voortgang van ons teamplan bespreken/delen, afstemmen over teamactiviteiten, over planning en lopende projecten.

JongerenTop NHN 2018

JongerenTop NHN 2018

 • status: aangepast, besloten
 • gestart op: okt 2018
 • 2 leden
 • 41 bijdragen

Groepsbeheerder: Birgit Eikelenboom

Organisatie JongerenTop

Helpgroep

Helpgroep

 • status: besloten
 • gestart op: jul 2018
 • 6 leden
 • 41 bijdragen

Groepsbeheerders: Winkwaves, Birgit Eikelenboom

In de FAQ groep vind je veelgestelde vragen omtrent functionaliteiten van het platform.

Professionals

Professionals

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: 5 dec
 • 2 leden
 • 34 bijdragen

Groepsbeheerder: Birgit Eikelenboom

Team BKB

Team BKB

 • status: besloten
 • gestart op: okt 2018
 • 9 leden
 • 14 bijdragen

Groepsbeheerder: Sanne Kruijer

Teamactiviteiten en teamontwikkeling team BKB

ECA (besloten groep)

ECA (besloten groep)

 • status: besloten
 • gestart op: okt 2018
 • 9 leden
 • 15 bijdragen

Groepsbeheerder: Dusty Koelman

Uitstroom van jongeren vanuit Pro/Vso en Entree onderwijs richting arbeid.

TOP dossier (intern swv)

TOP dossier (intern swv)

 • status: besloten
 • gestart op: okt 2018
 • 8 leden
 • 10 bijdragen

Groepsbeheerder: Sanne Kruijer

Ontwikkeling TOP dossier (intern voor collega's swv)

HAS

HAS

 • status: besloten
 • gestart op: nov 2018
 • 12 leden
 • 11 bijdragen

Groepsbeheerder: Irma de Wit

De handelingsgerichte en proactieve aanpak voor thuiszittende leerlingen binnen het samenwerkingsverband VO Noord Kennemerland.

Pioniersgroep 10-14 PidS

Pioniersgroep 10-14 PidS

 • status: besloten
 • gestart op: okt 2018
 • 13 leden
 • 10 bijdragen

Groepsbeheerder: Caroline Höhner

Basisinterventie 10-14 'Professional in de Spiegel' (PidS)

Trajectbegeleiders

Trajectbegeleiders

 • status: besloten
 • gestart op: nov 2018
 • 31 leden
 • 11 bijdragen

Groepsbeheerders: Ingrid Kroezen, Meta Streefland

Deze groep gaat over kennisdeling en uitwisseling tussen trajectbegeleiders

Netwerkgroep Nieuwkomers

Netwerkgroep Nieuwkomers

 • status: besloten
 • gestart op: 6 feb
 • 17 leden
 • 9 bijdragen

Groepsbeheerders: Meta Streefland, Sophie van Opstal

Participeren, leren en ontwikkeling van Nieuwkomers, afstemming VO-MBO en Gemeente

Meer- / hoogbegaafdheid

Meer- / hoogbegaafdheid

 • status: besloten
 • gestart op: 27 feb
 • 23 leden
 • 10 bijdragen

Groepsbeheerder: Ingrid Kroezen

Deze groep gaat over het samen werken aan een dekkend netwerk voor hoogbegaafde leerlingen in ons SWV.

Personeel

Personeel

 • status: besloten
 • gestart op: okt 2018
 • 15 leden
 • 9 bijdragen

Groepsbeheerder: Eline Louw

Binnen deze groep delen we informatie over personele aangelegenheden (regels, procedures, beleid, arbeidsvoorwaarden (algemeen)) en hebben we de mogelijkheid om elkaar hier vragen over te stellen.

TOP dossier / toewijzing

TOP dossier / toewijzing

 • status: publiek
 • gestart op: 18 dec
 • 1 lid
 • 10 bijdragen

Groepsbeheerder: Sanne Kruijer

Deze groep gaat over het meldformulier, TOP dossier en de toewijzingsprocedure.

Het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: 12 dec
 • 1 lid
 • 10 bijdragen

Groepsbeheerder: Sanne Kruijer

Deze groep geeft algemene informatie over ons samenwerkingsverband weer.

Expertteam zelfevaluatie

Expertteam zelfevaluatie

 • status: besloten
 • gestart op: nov 2018
 • 10 leden
 • 7 bijdragen

Groepsbeheerder: Sanne Kruijer

Deze groep gaat over de begeleide zelfevaluaties en het expertteam zelfevaluatie van het samenwerkingsverband.

Ouders

Ouders

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: 12 dec
 • 1 lid
 • 8 bijdragen

Groepsbeheerder: Sanne Kruijer

Deze groep is voor ouders.

Filter

Nieuwe groepen

Er zijn geen recente nieuwe groepen.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.