Onderwijs tijdens corona op het CLEO

De komende periode zal het CLEO geopend zijn voor onze leerlingen. Dit zal alle werkdagen zijn met uitzondering van de donderdagochtend. Deze ochtend is vrijgehouden voor leerlingen die achterstanden moeten bijwerken of toetsen moeten inhalen.

Om de gezondheid van zowel de leerlingen als de werknemers van het CLEO te waarborgen, zijn de leerlingen in een ochtend- of middagploeg ingedeeld. 

Het CLEO biedt maatwerk aan iedere leerling. De precieze invulling van het onderwijs in de aankomende periode wisselt per leerling, afhankelijk van de situatie en mogelijkheden. Uiteraard staat bij elke vorm van fysiek onderwijs de veiligheid van zowel de leerlingen als het personeel voorop. Per leerling wordt bekeken wat nodig en haalbaar is. De aanwezigheid van de leerlingen en de aanpak zal hierdoor mogelijk verschillen.

Heeft u vragen? Neem contact op met Joost Tempelaars of Lisa Tigelaar van CLEO via  072 - 564 56 94 of mail naar: cleo@swvnk.nl

Terugblik van ouders op ervaring met CLEO

Onze dochter zit op het CLEO omdat ze een angststoornis en dyscalculie heeft.

Op school ging het niet goed. Ze had angstaanvallen en kon hierdoor niet naar school en was thuis. Ze heeft 1,5 jaar thuisgezeten en toen kwam CLEO in beeld.

Wij als ouders zijn heel blij dat zij een plekje heeft gekregen op CLEO. De tijd dat ze daar nu komt zien we haar met kleine stapjes vooruit gaan.

Op CLEO kijken ze naar de leerling en maken ze samen een plan om weer terug te komen in het onderwijs en maatschappij. Ook kijken ze naar de talenten van de leerling en samen kijken ze naar een goede onderwijsplek, waar zij straks op haar plek zit en zich veilig voelt.

De begeleiding op het CLEO is heel goed, goed overleg en kijkend naar de leerling. Dat is wat wij als ouders erg waarderen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over CLEO?
Neem dan contact op met CLEO via 072 - 564 56 94 of mail naar: cleo@swvnk.nl.

Ons adres: Kofschipstraat 10a, 1826 CG Alkmaar 

 

Maatwerk voor leerling J. door coach van het CLEO (onderwijs in corona)

In overleg met de hulpverlening, ouders en J. biedt het CLEO nu 3 dagen onderwijs aan J. op locatie. De overige 2 dagen werkt J. vanuit huis. De coach heeft telefonisch en app contact met J. en zijn ouders. J. is niet iedere dag aanwezig op het CLEO, aangezien het gedrag waar J. aan werkt momenteel niet tot uiting komt op het CLEO. Dit komt door het beperkte aantal leerlingen vanwege de huidige corona maatregelen. Echter, J. vertoont wel zijn gedrag thuis.

Het doel is om de hulpverlening de ruimte te geven om ouders en J. te ondersteunen en te versterken. Op het CLEO wordt J. ook extra gecoacht. Op het moment dat meer nodig is als ondersteuning, kan dit eventueel in overleg worden uitgebreid.

Iedere week is er een gesprek met met ouders en hulpverlening. Dit maakt het mogelijk om, ondanks de huidige maatregelen, te werken de doelen van J. Daarbij kan het CLEO, waar nodig, inspringen om extra begeleiding te bieden.

 

Maatwerk voor leerling S. door coach van het CLEO (onderwijs in corona)

Het traject van S. gaat momenteel goed. Hij maakt zijn schoolwerk via planners en houdt zich keurig aan de gemaakte afspraken. S. is voor deze redenen aangemeld bij het CLEO. De coach neemt iedere ochtend rond 09.00 uur telefonisch contact op met S voor ondersteuning bij het schoolwerk. Tijdens de dag is er veelvuldig contact voor vragen over het schoolwerk en overige zaken. DIt contact is via telefoon, via whatsapp groep met ouders of via e-mail. S. stuurt iedere dag voor 16.00 uur foto’s van het gemaakte schoolwerk.

Heeft S. extra vragen? Dan wordt een afspraak met de coach gemaakt op het CLEO. De coach biedt zo extra ondersteuning.

Signaleert de coach problemen met het schoolwerk? Dan vraagt de coach de leerling naar het CLEO te komen om hier zijn schoolwerk te maken. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders en school.

Iedere week heeft S. heeft twee standaard contactmomenten voor het maken van zijn schoolwerk en face-to-face coaching. 

TOPs! is een groepsprogramma dat jongeren van twaalf tot vierentwintig jaar bewust maakt van hun eigen denken en doen én hen leert hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit doet TOPs! door jongeren te leren dat ze in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing. Zo wordt een stevig fundament gelegd voor een toekomst met positief en prosociaal gedrag. Zowel binnen als buiten de groep.

Wat biedt het CLEO?

Bij het CLEO krijgen leerlingen tijdelijk onderwijs en ondersteuning buiten de eigen school. De medewerkers van het CLEO bieden leerlingen zo veel mogelijk het onderwijsprogramma van de eigen school, op hun eigen niveau en tempo. Daarnaast helpen zij leerlingen om hun schoolse en sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. Vanuit het CLEO kan ook een beroep gedaan worden op andere vorm van hulp, zoals maatschappelijk werk, jeugdhulp, jeugd-GGZ of zorg.

CLEO - centrum voor Creatief Leren En Ontwikkelen

Soms lukt het even niet op school. Je hebt tijd en ruimte nodig om te onderzoeken hoe dat komt. Dat kan op het CLEO, centrum voor Creatief Leren En Ontwikkelen. Op het CLEO volg je je hart en ga je op zoek naar de juiste route voor jou. Met onderwijs op maat en begeleiding door een vaste coach. Zodat ook jij dadelijk je eigen plek hebt – in school, stage of werk.

"Op het CLEO voelen leerlingen zich veilig, gezien en gehoord. Na het traject bij het CLEO vervolgen ze sterker hun weg naar de toekomst."

"Voor elke leerling bieden we maatwerk waarbij ‘buiten spelen’ het middel is voor motivatie en ontwikkeling.
We hanteren een positieve, eenduidige taal en aanpak. Veiligheid, erkenning en groei zijn onze basiswaarden van waaruit we werken."

Samenwerkingspartners