Wat biedt het CLEO?

Bij het CLEO krijgen leerlingen tijdelijk onderwijs en ondersteuning buiten de eigen school. De medewerkers van het CLEO bieden leerlingen zo veel mogelijk het onderwijsprogramma van de eigen school, op hun eigen niveau en tempo. Daarnaast helpen zij leerlingen om hun schoolse en sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. Vanuit het CLEO kan ook een beroep gedaan worden op andere vorm van hulp, zoals maatschappelijk werk, jeugdhulp, jeugd-GGZ of zorg.

"Op het CLEO voelen leerlingen zich veilig, gezien en gehoord. Na het traject bij het CLEO vervolgen ze sterker hun weg naar de toekomst."

"Voor elke leerling bieden we maatwerk waarbij ‘buiten spelen’ het middel is voor motivatie en ontwikkeling.
We hanteren een positieve, eenduidige taal en aanpak. Veiligheid, erkenning en groei zijn onze basiswaarden van waaruit we werken."

Meer informatie

Wilt u meer informatie over CLEO?
Neem dan contact op met CLEO via 072 - 564 56 94 of mail naar: cleo@swvnk.nl.

Ons adres: Kofschipstraat 10a, 1826 CG Alkmaar 

 

TOPs! is een groepsprogramma dat jongeren van twaalf tot vierentwintig jaar bewust maakt van hun eigen denken en doen én hen leert hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit doet TOPs! door jongeren te leren dat ze in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing. Zo wordt een stevig fundament gelegd voor een toekomst met positief en prosociaal gedrag. Zowel binnen als buiten de groep.

Tijdens de Sport-Z lessen staan de persoonlijke ontwikkelingen en het vergroten van de zelfstandigheid van de leerlingen centraal. Binnen de Sport-Z lessen krijgen de leerlingen de mogelijkheid te werken aan eigen vaardigheden en doen zij succeservaringen op. Sociale vaardigheden, omgaan met winst & verlies, nakomen van afspraken, vergroten van zelfvertrouwen en inzicht in eigen functioneren, zijn thema’s die centraal staan.

https://www.youtube.com/watch?v=begEXG0dNuk 

CLEO - centrum voor Creatief Leren En Ontwikkelen

Soms lukt het even niet op school. Je hebt tijd en ruimte nodig om te onderzoeken hoe dat komt. Dat kan op het CLEO, centrum voor Creatief Leren En Ontwikkelen. Op het CLEO volg je je hart en ga je op zoek naar de juiste route voor jou. Met onderwijs op maat en begeleiding door een vaste coach. Zodat ook jij dadelijk je eigen plek hebt – in school, stage of werk.

Samenwerkingspartners
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.