CLEO - centrum voor Creatief Leren En Ontwikkelen

Soms lukt het even niet op school. Je hebt tijd en ruimte nodig om te onderzoeken hoe dat komt. Dat kan op het CLEO, centrum voor Creatief Leren En Ontwikkelen. Op het CLEO volg je je hart en ga je op zoek naar de juiste route voor jou. Met onderwijs op maat en begeleiding door een vaste coach. Zodat ook jij dadelijk je eigen plek hebt – in school, stage of werk.

"Op het CLEO voelen leerlingen zich veilig, gezien en gehoord. Na het traject bij het CLEO vervolgen ze sterker hun weg naar de toekomst."

"Voor elke leerling bieden we maatwerk waarbij ‘buiten spelen’ het middel is voor motivatie en ontwikkeling.
We hanteren een positieve, eenduidige taal en aanpak. Veiligheid, erkenning en groei zijn onze basiswaarden van waaruit we werken."

Terugblik van ouders op ervaring met CLEO

Onze dochter zit op het CLEO omdat ze een angststoornis en dyscalculie heeft.

Op school ging het niet goed. Ze had angstaanvallen en kon hierdoor niet naar school en was thuis. Ze heeft 1,5 jaar thuis gezeten en toen kwam CLEO in beeld.

Wij als ouders zijn heel blij dat zij een plekje heeft gekregen op CLEO. De tijd dat ze daar nu komt zien we haar met kleine stapjes vooruit gaan.

Op CLEO kijken ze naar de leerling en maken ze samen een plan om weer terug te komen in het onderwijs en maatschappij. Ook kijken ze naar de talenten van de leerling en samen kijken ze naar een goede onderwijsplek, waar zij straks op haar plek zit en zich veilig voelt.

De begeleiding op het CLEO is heel goed, goed overleg en kijkend naar de leerling. Dat is wat wij als ouders erg waarderen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over CLEO?
Neem dan contact op met CLEO via 072 - 564 56 94 of mail naar: cleo@swvnk.nl.

Ons adres: Kofschipstraat 10a, 1826 CG Alkmaar 

 

Wat biedt het CLEO?

Bij het CLEO krijgen leerlingen tijdelijk onderwijs en ondersteuning buiten de eigen school. De medewerkers van het CLEO bieden leerlingen zo veel mogelijk het onderwijsprogramma van de eigen school, op hun eigen niveau en tempo. Daarnaast helpen zij leerlingen om hun schoolse en sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. Vanuit het CLEO kan ook een beroep gedaan worden op andere vorm van hulp, zoals maatschappelijk werk, jeugdhulp, jeugd-GGZ of zorg.

Samenwerkingspartners

TOPs! is een groepsprogramma dat jongeren van twaalf tot vierentwintig jaar bewust maakt van hun eigen denken en doen én hen leert hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit doet TOPs! door jongeren te leren dat ze in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing. Zo wordt een stevig fundament gelegd voor een toekomst met positief en prosociaal gedrag. Zowel binnen als buiten de groep.