Wat biedt het CLEO?

Bij het CLEO krijgen leerlingen tijdelijk onderwijs en ondersteuning buiten de eigen school. De medewerkers van het CLEO bieden leerlingen zo veel mogelijk het onderwijsprogramma van de eigen school, op hun eigen niveau en tempo. Daarnaast helpen zij leerlingen om hun schoolse en sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. Vanuit het CLEO kan ook een beroep gedaan worden op andere vorm van hulp, zoals maatschappelijk werk, jeugdhulp, jeugd-GGZ of zorg.

"Op het CLEO voelen leerlingen zich veilig, gezien en gehoord. Na het traject bij het CLEO vervolgen ze sterker hun weg naar de toekomst."

"Voor elke leerling bieden we maatwerk waarbij ‘buiten spelen’ het middel is voor motivatie en ontwikkeling.
We hanteren een positieve, eenduidige taal en aanpak. Veiligheid, erkenning en groei zijn onze basiswaarden van waaruit we werken."

Meer informatie

Wilt u meer informatie over CLEO?
Neem dan contact op met CLEO via 072 - 564 56 94 of mail naar: cleo@swvnk.nl.

Ons adres: Kofschipstraat 10a, 1826 CG Alkmaar 

 

Actuele informatie CLEO mbt corona maatregelen

Het kabinet heeft op 24 juni besloten dat alle voortgezet onderwijs scholen na de zomervakantie weer open gaan met gepaste corona maatregelen. Vanaf woensdag 19 augustus gaat het CLEO open voor alle leerlingen. We zijn ontzettend blij dat we alle groepen na de zomervakantie weer volledig kunnen verwelkomen. Woensdag 19 augustus is de eerste lesdag. 

Nieuwe aanmeldingen
Aanmeldingen kunnen gedaan worden via een multidisciplinair overleg (MDO). In overeenstemming met alle betrokkenen wordt een advies uitgebracht om de jongere aan te melden voor het CLEO bij de Commissie van Toewijzing. Op het moment dat de TBV (beschikking) wordt afgegeven, worden alle betrokken partijen op de hoogte gebracht dat de aanmelding succesvol is geweest. De intake kan weer op het CLEO plaatsvinden. De school van herkomst blijft verantwoordelijk voor het aanbieden van onderwijs. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met het CLEO via het email-adres cleo@swvnk.nl

Vragen/behoefte aan extra ondersteuning?
Heeft u vragen of wilt u gewoon even van gedachten wisselen? Dat kan met de eigen coach van uw kind, maar ook met onze Jeugd & Gezinscoach, Susan de Vries. Zij is nauw betrokken en inzetbaar waar nodig. Susan is bereikbaar via mail: s.devries@stichtingroeimee.nl. U kunt ook contact opnemen met de eigen coach van uw zoon/dochter via het bij u bekende mailadres. 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen? Schroom niet om contact op te nemen.

Het CLEO is bereikbaar voor advies, overleg, informatie, afstemming en aanmeldingen. Telefonisch bereikbaar via 072 - 564 56 94 of via cleo@swvnk.nl.

CLEO - centrum voor Creatief Leren En Ontwikkelen

Soms lukt het even niet op school. Je hebt tijd en ruimte nodig om te onderzoeken hoe dat komt. Dat kan op het CLEO, centrum voor Creatief Leren En Ontwikkelen. Op het CLEO volg je je hart en ga je op zoek naar de juiste route voor jou. Met onderwijs op maat en begeleiding door een vaste coach. Zodat ook jij dadelijk je eigen plek hebt – in school, stage of werk.

TOPs! is een groepsprogramma dat jongeren van twaalf tot vierentwintig jaar bewust maakt van hun eigen denken en doen én hen leert hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit doet TOPs! door jongeren te leren dat ze in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing. Zo wordt een stevig fundament gelegd voor een toekomst met positief en prosociaal gedrag. Zowel binnen als buiten de groep.

Tijdens de Sport-Z lessen staan de persoonlijke ontwikkelingen en het vergroten van de zelfstandigheid van de leerlingen centraal. Binnen de Sport-Z lessen krijgen de leerlingen de mogelijkheid te werken aan eigen vaardigheden en doen zij succeservaringen op. Sociale vaardigheden, omgaan met winst & verlies, nakomen van afspraken, vergroten van zelfvertrouwen en inzicht in eigen functioneren, zijn thema’s die centraal staan.

https://www.youtube.com/watch?v=begEXG0dNuk 

Samenwerkingspartners
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.