Training Meldcode bij voldoende belangstelling opnieuw, op maandag 8 april van 14.00-16.30 uur

19 mrt | in Professionals

Trainingsmodule Meldcode
De trainingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt georganiseerd vanwege aanscherping van de Meldcode per 1 januari 2019.
De training wordt verzorgd door de NVS-NVL Academie (https://nvs-nvl.nl/academie/meldcode/).
Let op: Er is plaats voor max. 22 personen.

Wat leer je tijdens de trainingsmodule?
In deze module leer je alle ins en out van de Meldcode, het afwegingskader, het opstellen van een handelingsprotocol voor je school (wie doet wat wanneer?), de rol van de ondersteuningscoördinator en/of de vertrouwenspersoon. Omdat de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling verplicht wordt te gebruiken in het onderwijs, is het signaleren en bespreekbaar maken van vermoedens van kindermishandeling nog belangrijker geworden. Wat zijn signalen van kindermishandeling? Hoe pak je die signalen op? Waar let je op? Hoe maak je vermoedens bespreekbaar binnen de school en met de ouders/verzorgers van je leerling? Je leert hoe je deze zaken bespreekbaar kunt maken in je school, hoe je docenten en je teamleiding kunt ondersteunen in het proces en wat je eigen rol daarin is.

Aanmelden
Meld je uiterlijk 26 maart 2019 aan via de volgende link*: Direct aanmelden

Presentaties bovenschoolse voorzieningen

Onlangs presenteerden 5 bovenschoolse voorzieningen zichzelf aan ketenpartners binnen het samenwerkingsverband. In korte pitches vertelde iedere voorziening wat zij kunnen betekenen voor een jongere in de ondersteuning binnen het onderwijs.

De 5 bovenschoolse voorzieningen zijn: CLEO, Heliomare Interventie Team thuiszitten, JGGZ vo team, Trajectplusklas en Intermezzo. Voor meer informatie en de presentatie klik op:

CLEO - presentatie
Heliomare Interventie Team thuiszitten - presentatie
JGGZ vo team  - presentatie
Trajectplusklas - presentatie
Intermezzo

 

Lees meer in het archief

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.