Eerder

Professionals

Bijeenkomsten schooljaar 2021-2022

 • dec 2018
 • 958

Het samenwerkingsverband organiseert regelmatig bijeenkomsten met diverse thema’s. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoeten professionals van scholen, consulenten, kernpartners en andere betrokkenen elkaar. Om elkaar te leren kennen, samen te werken, van elkaar te leren en elkaar te versterken. 7 september 2021: kick-off podium voor ondersteuningscoördinatoren, van 15.00 - 16.00 uur 2 november 2...

Professionals

Aanvullende toetsing

 • 12 apr
 • 435

Voor download van onderstaande informatie: klik hier. 1. Inleiding: Waarom aanvullende toetsing? Binnen het samenwerkingsverband vo Noord Kennemerland hechten we veel waarde aan een goed onderbouwde overdracht voor leerlingen bij de overstap van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet (speciaal) onderwijs (v(s)o). Het schooladvies is hierbij leidend. Toetsing naar de individuele capac...

Professionals

Informatie Cluster 1 en 2

 • mrt 2021
 • 368

Het onderwijs in cluster 1 en 2 is landelijk georganiseerd omdat de doelgroep klein is en heel specifiek. Onder cluster 1 vallen scholen en AOB voor leerlingen met een visuele beperking. Onder cluster 2 vallen scholen voor slechthorende- of dove jongeren. De scholen van cluster 1 en 2 maken geen deel uit van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. De scholen kennen een eigen toelatingsp...

Professionals

Taskforce vo Noord-Kennemerland

 • feb 2021
 • 886

Het leven van jongeren is sterk veranderd als gevolg van covid-19. Veel ontmoetingsplekken zijn gesloten. Het is moeilijker geworden om bijbanen of stageplekken te vinden. Onderwijs, zorg en hulpverlening vinden grotendeels digitaal plaats. Dit kan gevolgen hebben voor het welbevinden van jongeren. Denk bijvoorbeeld aan spanningen thuis, gevoelens van eenzaamheid, gedragsproblematiek, somberhei...

Professionals

S-klas op De Viaan

 • dec 2019
 • 725

Praktijkschool De Viaan biedt onderwijs en ondersteuning in de S-klas. S-klas staat voor structuurklas. De S-klas is een kleine klas (maximaal 12 leerlingen) met een vaste structuur. De leerlingen hebben een eigen lokaal en een vaste docent die het hele leerplan AVO aanbiedt. Deze docent is tevens hun mentor. Een beperkt aantal praktijkdocenten geeft onderwijs aan deze leerlingen. De mentor is...

Professionals

Intermezzo: Klaar met de basisschool, maar nog niet klaar voor het voortgezet onderwijs?

 • dec 2019
 • 817

Is een kind klaar met de basisschool? Maar nog niet klaar voor het voortgezet onderwijs? Dan is Intermezzo (een tussenjaar) op het Murmellius misschien passend. Klik hier voor meer informatie. Of stel uw vraag aan mensch@murmellius.nl. Toelatingseisen IntermezzoIntermezzo is bedoeld voor die leerlingen die qua intelligentie het vwo goed aan kunnen, maar nog over onvoldoende metacognitieve ...

Professionals

JGGZ-vo team

 • dec 2018
 • 2653

Sommige jongeren hebben baat bij Jeugd-GGZ. Informatie over het JGGZ-vo team vindt u in de factsheet.U kunt advies en consult van het JGGZ-vo team aanvragen via het aanmeldingsformulier. AanmeldingsformulierToestemmingsformulier aanmeldingFactsheet JGGZ-vo team

Professionals

Terugblik jaarlijkse themabijeenkomst expeditie onderzoek: weten wat werkt op 2 april

 • apr 2019
 • 684

Samen gaan we voor meer dan 16.000 sterke kinderen met een stevige toekomst. Dat is een ding wat zeker is. Maar hoe we dit precies kunnen bereiken, weten we (nog) niet. Iedere jongere, iedere ouder, iedere professional, ieder team, iedere organisatie en iedere situatie is namelijk anders. De bijeenkomst op 2 april stond in het teken van weten wat werkt. We hebben onderzocht met elkaar wat werkt...

Professionals

Professionals

Zoek

Recent actief

Over deze groep

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: dec 2018
 • 3 leden
 • 36 bijdragen