Eerder deze week

Training Meldcode bij voldoende belangstelling opnieuw, op maandag 8 april van 14.00-16.30 uur

Trainingsmodule MeldcodeDe trainingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt georganiseerd vanwege aanscherping van de Meldcode per 1 januari 2019.De training wordt verzorgd door de NVS-NVL Academie (https://nvs-nvl.nl/academie/meldcode/).Let op: Er is plaats voor max. 22 personen.Wat leer je tijdens de trainingsmodule? In deze module leer je alle ins en out van de Meldcode, ...

Netwerkgroepen

Het netwerk biedt ons vele voordelen. Hierdoor kunnen we namelijk betere dienstverlening bieden aan onze jongeren, efficiënter gebruik maken van beschikbare middelen en van en met elkaar leren wat we kunnen doen voor jongeren, ouder(s) en elkaar. En door samenwerking zijn we in staat zeer complexe vraagstukken op te lossen, zoals de vraag hoe we iedere jongere (en hun ouder(s)) sterk kunnen ...

Eerder

1000 kansen voor 89 leerlingen

“Anders dan in het reguliere onderwijs krijgt een leerling op onze school wel 1000 kansen”, zeggen Jessica Kramer en Betty Smit van Het Werk! in Heerhugowaard. Maar hoe worden de leerlingen zelf ‘eigenaar’ van hun leerdoelen? Dat onderzoekt de VSO-school aan de hand van begeleide zelfevaluatie. Jessica Kramer en Betty Smit van Het Werk! in Heerhugowaard deden een begeleide zelfevaluatie naar ...

Kenniskringen

2 april 2019Breda themabijeenkomst Voor: ondersteuningscoördinatoren, verzuimcoördinatoren, trajectbegeleiders, consulenten, schoolleiders/directeuren, bestuurders en leden van de OPR, CvT. dc-Pro en gemeente onderwijs-jeugd.Thema: expeditie onderzoekTijdstip: 13.00 - 17.00 uurLocatie: Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar15 april 2019Kenniskring ondersteuningscoördinatorenTijdstip: 14.00 - 16.30 ...

Individueel arrangement

Het samenwerkingsverband biedt ruimte voor flexibele arrangementen aan individuele jongeren en/of een aantal jongeren met soortgelijke behoeften. Onder andere voor (dreigende) thuiszittende jongeren en jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs die de kans krijgen een diploma in het regulier onderwijs te halen.Voor wie?De intensieve ondersteuning is bedoeld voor jongeren: voor wie de basis ...

Intensieve ondersteuning op maat

Heeft een jongere meer nodig dan de school kan bieden? En kan hij of zij met intensieve ondersteuning toch een diploma in het regulier onderwijs halen? Dan bieden we een arrangement op:

Vmbo leerlingen krijgen lichte ondersteuning

Jongeren in het vmbo krijgen basisondersteuning en/of lichte ondersteuning (voorheen: lwoo). Vmbo scholen bepalen zelf op basis van onderwijs- en ondersteuningsbehoeften welke jongeren lichte ondersteuning krijgen en op welke manier. Hoe zij dit doen beschrijven zij in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school.Wat is lichte ondersteuning? Klik hier.

Bijeenkomsten

Het samenwerkingsverband organiseert regelmatig bijeenkomsten met diverse thema’s. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoeten professionals van scholen, consulenten, kernpartners en andere betrokkenen elkaar. Om elkaar te leren kennen, samen te werken, van elkaar te leren en elkaar te versterken.2 april 2019: themabijeenkomst expeditie onderzoek30 november 2018: JongerenTop NHN 28 september 2018: ...

Overgang po-vo

Voor de schoolloopbaan van leerlingen is belangrijk dat de overgang van po naar vo succesvol is. Daarom hebben de schoolbesturen in de regio Noord-Kennemerland afspraken gemaakt over hoe we deze overstap in goede banen kunnen leiden. Onderstaand een overzicht van de afspraken en bijbehorende documenten.Documenten en procedures po-voProcedure overstap po-voDraaiboek planning en procedure overstap ...

Professionals

Professionals

Zoek

Recent actief

Birgit EikelenboomEvelien van der Houwen

over deze groep

  • status: aangepast, publiek
  • gestart op: 5 dec
  • 2 leden
  • 29 bijdragen
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.