Ondersteuning door het team passend onderwijs

Iedere school heeft een consulent passend onderwijs. De consulenten passend onderwijs beantwoorden vragen van jongeren, ouders en professionals, ondersteunen bij gesprekken (MDO’s) en denken mee over maatwerkoplossingen voor bijvoorbeeld (dreigend) thuiszittende jongeren, jongeren met GGZ-problematiek of jongeren die hoogbegaafd zijn.

De consulenten helpen ook bij regie en procesbewaking ten behoeve van (dreigende) thuiszittende leerlingen en de aanvraagroute naar de Commissie van Toewijzing. Daarnaast ondersteunen zij scholen bij de ontwikkeling van passend onderwijs door evaluatie- en ontwikkelgesprekken, trainingen en bijeenkomsten.

Op deze pagina treft u een overzicht wie u voor een specifieke school en project kunt benaderen.

Betsie Neijzing

Scholen:
De Spinaker BAP/Het WERK!
Clusius College Heerhugowaard
Huygens College 
Johannes Bosco

Projecten:
Contactpersoon cluster 1 en 2 leerlingen
Onderwijszorgarrangementen
Back-up contactpersoon praktijkonderwijs

Irma de Wit

Scholen:
Stedelijk Dalton College
OSG Willem Blaeu
CSG Jan Arentsz Alkmaar
Van der Meij College

Projecten:
Thuiszittende jongeren

Lineke Woudhuizen

Scholen:
Adriaan Roland Holstschool
CSG Jan Arentsz Langedijk
Contactpersoon speciaal (basis) onderwijs

Projecten:
Overstap po-vo (project 10-14)
Aanvullende toetsing
TOP dossier irt scholen in het buitengebied

Meta Streefland

Scholen:
Clusius College Alkmaar
Berger Scholengemeenschap
Heliomare College
De Spinaker Alkmaar
Vso scholen buiten het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland

Projecten:
Professionalisering
Nieuwkomers
Interprofessioneel samenwerken
Transformatieve school

Mirjam Kinneging

Scholen:
De Viaan
Focus

Ingrid Twaalfhoven

Scholen:
Petrus Canisius College
Han Fortmann
Murmellius Gymnasium

Project:
Hoogbegaafdheid

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.