Ondersteuning door het team passend onderwijs

Iedere school heeft een consulent passend onderwijs. De consulenten passend onderwijs beantwoorden vragen van jongeren, ouders en professionals, ondersteunen bij gesprekken (MDO’s) en denken mee over maatwerkoplossingen voor bijvoorbeeld (dreigend) thuiszittende jongeren, jongeren met GGZ-problematiek of jongeren die hoogbegaafd zijn.

De consulenten helpen ook bij regie en procesbewaking ten behoeve van (dreigend) thuiszittende leerlingen en de aanvraagroute naar de Commissie van Toewijzing. Daarnaast ondersteunen zij scholen bij de ontwikkeling van passend onderwijs door evaluatie- en ontwikkelgesprekken, trainingen en bijeenkomsten.

Op deze pagina treft u een overzicht wie u voor een specifieke school en project kunt benaderen.
Voor algemene vragen kunt u het team passend onderwijs contacten via loketpao@swvnk.nl of via (072) 79 20 100.

Vervanging Betsie Neijzing door Jorien van Dort

Scholen:
De Spinaker Dijk en Waard College
Clusius College Heerhugowaard
Huygens College Middenweg
Trinitas College Johannes Bosco
Horizon Antonius Bakkum

Projecten:
Onderwijszorgarrangementen
Contactpersoon cluster 1 en 2 leerlingen
Back-up contactpersoon praktijkonderwijs

Vervanging Ingrid Twaalfhoven door Sandra Mol

Scholen:
Petrus Canisius College
Trinitas College Han Fortmann
Murmellius Gymnasium

Project:
Meer-/hoogbegaafdheid

Irma de Wit

Scholen:
Stedelijk Dalton College
OSG Willem Blaeu
CSG Jan Arentsz Alkmaar
Van der Meij College

Projecten:
Schoolaanwezigheid

Elise Heijne

Scholen:
Adriaan Roland Holstschool 
CSG Jan Arentsz Langedijk

Meta Streefland

Scholen:
Clusius College Alkmaar
Berger Scholengemeenschap
Heliomare College
De Spinaker Alkmaar

Contactpersoon vso Molenduin, Heliomare Heemskerk, Daaf Geluk Haarlem

Projecten:
Professionalisering
Nieuwkomers
Interprofessioneel samenwerken
Transformatieve school
Netwerkgroep 10-14

Mirjam Kinneging

Scholen:
De Viaan
Focus

Projecten:
ECA
JOT
Kansrijke loopbanen
Transfercoach vo-mbo
Route dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs

Evelyn Wellink

Contactpersoon so/sbo scholen 
Contactpersoon overige vso scholen buiten het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland