Eén van onze kerntaken is om iedere jongere passend onderwijs te bieden. Op een reguliere middelbare school, in het praktijkonderwijs, in het voortgezet speciaal onderwijs of door middel van een bovenschools of individueel arrangement. Het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen voor het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs en enkele onderwijs- en ondersteuningssoorten verloopt via TOP dossier.

Via deze pagina kunt u alle informatie met betrekking tot TOP dossier vinden.

Contactgegevens met betrekking tot TOP dossier

U kunt met uw vragen over TOP dossier terecht bij:

support@leerwinst.eu
of 036 - 54 72 111
Voor al uw vragen over het gebruik van TOP dossier of over foutmeldingen in TOP dossier. Na 14:00 uur kunt u per e-mail uw vraag stellen en eventueel een terugbelverzoek indienen.
secretariaat@swvnk.nl Indien u als school buiten de regio een TLV bij het samenwerkingsverband wilt aanvragen. U heeft daarvoor toegang nodig tot onze TOP dossier licentie.
de consulent van uw school Voor inhoudelijke vragen.
skuijer@swvnk.nl Saskia Kuijer, indien u er met de helpdesk van TOP dossier niet uitkomt.

Heeft u vragen of suggesties over de informatie op de TOP dossier pagina's?

Wij horen ze graag! U kunt een mail sturen aan secretariaat@swvnk.nl