Overzicht 'wie doet wat bij calamiteiten'

  • mrt 2023
  • 665
Professionals

Klik hier voor printversie van het overzicht.

Om snel te handelen bij een calamiteit hieronder een overzicht van organisaties en contactgegevens:

Calamiteiten Wie Wat Hoe te bereiken

Voorbeelden zijn:

een onverwacht overlijden van een leraar/leerling door een ongeluk of zelfdoding

een (bus)ongeval met ernstig letsel

seksueel grensoverschrijdend gedrag van een leerling of leraar

bedreiging van een leraar

GGDSchool en Veiligheid

Team psychosociale hulpverlening GGD bij (dreigende) maatschappelijke onrust

  • bieden consultatie aan organisaties/scholen wanneer er incidenten hebben plaatsgevonden maar ook preventief als iets wordt verwacht
  • geen klassengesprekken
  • kan een (tijdelijke) coördinerende rol spelen in situaties waarbij sprake is van maatschappelijke onrust of herstel na een incident, waarbij er diverse hulpverleners betrokken zijn.

Calamiteitenteam van School & Veiligheid.

Bij elke calamiteit kun je als school een beroep doen op de helpdesk van School & Veiligheid: vangt de school in eerste instantie op met preventief advies en voorlichting.

Afhankelijk van de ernst van de calamiteit zet de helpdesk in overleg met de school een crisisadviseur van het calamiteitenteam in (ook na een calamiteit kan ondersteuning geboden worden.

= geen kosten voor school

Advies aan school maar geen klassen-gesprek of hulpverlening!

T: 088-0125302

7 dagen per week (08.00 – 20.00 u)

psh@ggdhn.nl

De helpdesk T 030–2856616 (van 9:00 - 16:00 uur)

(na 16:00 uur wordt doorgezet naar 06-nummer van calamiteitenadviseurs)

helpdesk@schoolenveiligheid.nl

Website

Suïcidepreventie

GGZ-NHN (Triversum):

Maaike Mathot
ter ondersteuning van docenten en leerlingen door bijv. begeleiden van klassengesprekken na ernstige incidenten m.b.t. het thema 'suïcidepreventie ' door preventiewerker Maaike Mathot JGGZ NHN (Triversum): m.mathot@ggz-nhn.nl

Maaike Mathot, T: 06-40574856

Niet aanwezig of bereikbaar? Bel polikliniek GGZ NHN

T: 072-5357636 (vragen naar IHT team, 09.00-17.00 uur)

113

Contactpersoon voor onderwijs vanuit 113: Evelien van Goor:

Zij gaat niet naar school toe of voert gesprekken maar kan meedenken.

Evelien van Goor: beste via mail bereikbaar (maar ook via

T: 06-28779132 of T: 020-3113883 (Algemeen)

113 Overleg- en Advieslijn 020 - 311 3888
Crisis

Crisisdienst jeugd

De Crisisdienst Jeugd Noord-Holland noord is er voor kinderen en jeugdigen die in acute crisis zijn en waarbij direct deskundige hulp of zorg geboden moet worden.

De crisisdienst is ook bereikbaar voor professionals voor collegiaal overleg, advies en consultatie.
T: 088-7778887

Trefwoorden