Handelingsgerichte Aanpak Schoolaanwezigheid

Samen maken we ons sterk voor de thuiszittende leerling!

Voor meer informatie neem contact op met:

Definities (dreigend) thuiszittende leerlingen

We maken ons sterk voor leerplichtige of kwalificatieplichtige leerlingen die al thuiszitten en geen onderwijs ontvangen of die het risico lopen thuis te komen zitten (zorgwekkend verzuim). Het gaat om:

 • Dreigend thuiszittende leerlingen; minder dan 4 weken aaneengesloten (on)geoorloofd afwezig
 • Geoorloofd afwezig; langer dan 4 weken aaneengesloten
 • Thuiszittende leerling; 4 weken aaneengesloten of langer ongeoorloofd afwezig
  Lees meer...

Rollen en taken

De problematiek rond een thuiszittende leerling vraagt om een integrale aanpak. Iedere betrokkene heeft daarbij zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. Lees meer over rollen en taken.

 • De leerling en ouder(s)/verzorger(s)
 • De school
 • Het samenwerkingsverband
 • De leerplichtambtenaar
 • De jeugd- en gezinscoach vo
 • De jeugdgezondheidszorg (JGZ), jeugdverpleegkundige en jeugdarts