Heeft u als school twijfel over praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of vmbo? U kunt contact opnemen met het expertisecluster 10-14:

10-14

Het is belangrijk dat de overgang van po naar vo voor alle kinderen zo soepel mogelijk verloopt. Daarom is een netwerkgroep 10-14 opgericht. Deze groep richt zich op jongeren in de leeftijdscategorie van 10 tot 14 jaar. Hierbij is aandacht voor de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs in algemene zin. En specifiek voor kwetsbare jongeren.

De netwerkgroep richt zich op pedagogische, didactische, sociaaleconomische en organisatie- en samenwerkingsvraagstukken voor jongeren in de leeftijdscategorie 10-14 jaar.

Voor algemene informatie neem contact op met:

Voor algemene informatie neem contact op met:

Data online informatiebijeenkomsten Centrale Warme Overdracht (CWO)

De online informatiebijeenkomsten Centrale Warme Overdracht (CWO) vinden plaats op:

maandag 24 januari van 15.30 - 17.30 uur
en op donderdag 27 januari van 15.30 - 17.30 uur

Voor informatie over schoolkeuze voor (hoog)begaafde leerlingen neem contact op met:

Informatie overgang po-vo

Een goede overgang van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo) is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière.

Klik hier voor de notitie overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs in de regio Noord-Kennemerland (alle scholen in Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen en Heiloo) voor het schooljaar 2021-2022. De notitie is geschreven voor leerkrachten, intern begeleiders en directeuren van basisscholen en voor mentoren, docenten en leden van een commissie van aanmelding van scholen voor voortgezet onderwijs en andere professionals die een rol spelen in de overgang.

Ieder schooljaar vindt een evaluatie plaats van de overgang. Hierdoor werken we met elkaar aan het steeds beter maken van de overgang. Dat doen we niet alleen voor onszelf, maar juist voor alle kinderen/jongeren en hun ouders. Belangrijke inzichten die we opdoen vormen de basis voor aanpassingen en wijzigingen in proces, procedure en documenten. De notitie en bijbehorende documenten wordt vervolgens vastgesteld door de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden.

Data schooljaar 2021-2022

  • Aanmeldingsweek: dinsdag 1 t/m vrijdag 4 maart 2022
  • Terugkoppeling over aanmelding leerlingen door vo aan po: uiterlijk vrijdag 11 maart 2022
  • Overdracht po via OSO: uiterlijk vrijdag 18 maart 2022
  • CWO Alkmaar: dinsdag 12 april 2022
  • CWO Heerhugowaard: donderdag 14 april 2022
  • Toelatingsbrieven naar ouders, ter info naar po: uiterlijk vrijdag 22 april 2022

Data kennismakingsbijeenkomsten voor groep 8 leerlingen in hun vo-school
De week van de kennismakingsbijeenkomsten is steeds 19 dagen eerder dan de start van de zomervakantie.

Start zomervakantie regio Noord

Week van de kennismakingsbijeenkomsten

16 juli 2022

27 juni – 1 juli 2022

22 juli 2023 (onder voorbehoud)

3 – 7 juli 2023

20 juli 2024 (onder voorbehoud)

1 – 5 juli 2024

12 juli 2025 (onder voorbehoud)

23 – 27 juni 2025

 

TOP dossier
Informatie over TOP dossier

Onderzoek
Onderzoek naar succes- en risicofactoren in de overgang po-vo en 10-14

Overzicht
Overzicht vo-scholen in regio Noord-Kennemerland (VO-gids)


                           

Voor informatie over de praktijkroute in het vmbo neem contact op met:

Voor informatie over het praktijkonderwijs neem contact op met: