Heeft u als school twijfel over praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of vmbo? U kunt contact opnemen met het expertisecluster 10-14:

10-14

Het is belangrijk dat de overgang van po naar vo voor alle kinderen zo soepel mogelijk verloopt. Daarom is een netwerkgroep 10-14 opgericht. Deze groep richt zich op jongeren in de leeftijdscategorie van 10 tot 14 jaar. Hierbij is aandacht voor de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs in algemene zin. En specifiek voor kwetsbare jongeren.

De netwerkgroep richt zich op pedagogische, didactische, sociaaleconomische en organisatie- en samenwerkingsvraagstukken voor jongeren in de leeftijdscategorie 10-14 jaar.

Voor algemene informatie neem contact op met:

Voor algemene informatie neem contact op met:

Informatie overgang po-vo

De schoolbesturen in de regio Noord-Kennemerland hebben afspraken gemaakt over hoe we deze overgang in goede banen kunnen leiden. Onderstaand een overzicht van de afspraken en bijbehorende documenten.

Documenten en procedures po-vo
1. Procedure overgang po-vo 2020-2021
2. Draaiboek overgang po-vo 2020-2021
3. Formulier warme overdracht voor de overgang po-vo 2020-2021
4. Handreiking bij opstellen schooladvies 2020-2021
5A. Procedure aanmelding vo-vso voor leerlingen met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte 2020-2021
5B. Stroomschema aanmelding vo-vso voor leerlingen met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte 2020-2021
5C. Overgang po-vo voor nieuwkomersleerlingen 2020-2021
6. Stroomschema overgang po-vo 2020-2021
7. Toestemmingsverklaring ouders centrale warme overdracht 2020-2021
8. Aandachtspunten ondersteuning nodig 2020-2021

Data schooljaar 2021-2022

  • Aanmeldingsweek: dinsdag 1 t/m vrijdag 4 maart 2022
  • Terugkoppeling over aanmelding leerlingen door vo aan po: uiterlijk vrijdag 11 maart 2022
  • Overdracht po via OSO: uiterlijk vrijdag 18 maart 2022
  • CWO Alkmaar: dinsdag 12 april 2022
  • CWO Heerhugowaard: donderdag 14 april 2022
  • Toelatingsbrieven naar ouders, ter info naar po: uiterlijk vrijdag 22 april 2022

Data kennismakingsbijeenkomsten voor groep 8 leerlingen in hun vo-school
De week van de kennismakingsbijeenkomsten is steeds 19 dagen eerder dan de start van de zomervakantie.

Start zomervakantie regio Noord

Week van de kennismakingsbijeenkomsten

10 juli 2021

21 – 25 juni 2021

16 juli 2022

27 juni – 1 juli 2022

22 juli 2023 (onder voorbehoud)

3 – 7 juli 2023

20 juli 2024 (onder voorbehoud)

1 – 5 juli 2024

12 juli 2025 (onder voorbehoud)

23 – 27 juni 2025

 

TOP dossier
Informatie over TOP dossier

Onderzoek
Onderzoek naar succes- en risicofactoren in de overgang po-vo en 10-14

Overzicht
Overzicht vo-scholen in regio Noord-Kennemerland (VO-gids)


                           

Voor informatie over schoolkeuze voor (hoog)begaafde leerlingen neem contact op met:

Voor informatie over de praktijkroute in het vmbo neem contact op met:

Voor informatie over het praktijkonderwijs neem contact op met: