Specialistische ondersteuning

  • dec 2018
  • 1831
Professionals

Jongeren met behoefte aan specialistische ondersteuning krijgen dit in het voortgezet speciaal onderwijs. Jongeren die onderwijs willen volgen op het voortgezet speciaal onderwijs hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV vso) nodig. De school van de jongere doet hiervoor een aanvraag bij de Commissie van Toewijzing.

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs
De volgende scholen uit onze regio bieden voortgezet speciaal onderwijs:

  • Heliomare College Alkmaar
  • Heliomare College de Ruimte (Heerhugowaard)
  • De Spinaker (Alkmaar)
  • De Spinaker Dijk en Waard College (Heerhugowaard)

Jongeren kunnen zich ook aanmelden bij een school buiten onze regio.