Blader door groepen

Expertise Centrum Arbeid (ECA)

Expertise Centrum Arbeid (ECA)

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: 13 dec
 • 5 leden
 • 1 bijdrage

Groepsbeheerder: Dusty Koelman

Deze groep gaat over het Expertise Centrum Arbeid

NWG Basisondersteuning VMBO

NWG Basisondersteuning VMBO

 • status: besloten
 • gestart op: 29 okt
 • 2 leden
 • 2 bijdragen

Groepsbeheerder: Ingrid Kroezen

Basisondersteuning in het VMBO

Expertteam zelfevaluatie

Expertteam zelfevaluatie

 • status: besloten
 • gestart op: 19 nov
 • 4 leden
 • 2 bijdragen

Groepsbeheerder: Sanne Kruijer

Deze groep gaat over de begeleide zelfevaluaties en het expertteam zelfevaluatie van het samenwerkingsverband.

Project Lerende Netwerken

Project Lerende Netwerken

 • status: besloten
 • gestart op: 29 okt
 • 2 leden
 • 1 bijdrage

Groepsbeheerder: Mirjam Kinneging

Deze groep gaat over het project Lerende Netwerken in de regio Noord Holland Noord. Middels dit project worden alle lerende netwerken binnen de regio in kaart gebracht. Het gaat om netwerken die zich bezig houden met aansluiting van het onderwijs richting arbeidsmarkt.

HAS

HAS

 • status: besloten
 • gestart op: 11 nov
 • 2 leden
 • 1 bijdrage

Groepsbeheerder: Irma de Wit

De handelingsgerichte en proactieve aanpak voor thuiszittende leerlingen binnen het samenwerkingsverband VO Noord Kennemerland.

TOP dossier / toewijzing

TOP dossier / toewijzing

 • status: publiek
 • gestart op: 18 dec
 • 1 lid
 • 3 bijdragen

Groepsbeheerder: Sanne Kruijer

Deze groep gaat over het meldformulier, TOP dossier en de toewijzingsprocedure.

Interventieteam Heliomare

Interventieteam Heliomare

 • status: besloten
 • gestart op: 28 okt
 • 6 leden
 • 0 bijdragen

Groepsbeheerder: Irma de Wit

Begeleiding thuiszittende leerlingen

ALV

ALV

 • status: besloten
 • gestart op: 29 okt
 • 3 leden
 • 0 bijdragen

Groepsbeheerder: Beatrice Alders

Toezichthoudend orgaan vereniging Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland

Praktijkonderwijs / VMBO BB

Praktijkonderwijs / VMBO BB

 • status: besloten
 • gestart op: 29 okt
 • 3 leden
 • 0 bijdragen

Groepsbeheerders: Han Bart, Gerard Koopman

Deze groep gaat over kennisdeling over het onderwijs aan leerlingen met lichte ondersteuning (praktijkonderwijs en vmbo bb)

OPR

OPR

 • status: besloten
 • gestart op: 29 okt
 • 3 leden
 • 0 bijdragen

Groepsbeheerder: Beatrice Alders

Ondersteuningsplanraad vereniging Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland

Kernberaad directeuren

Kernberaad directeuren

 • status: besloten
 • gestart op: 29 okt
 • 2 leden
 • 0 bijdragen

Groepsbeheerder: Sanne Kruijer

Beleid en activiteiten op en/of tussen scholen, samen met partners.

CLEO

CLEO

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: 19 nov
 • 3 leden
 • 0 bijdragen

Groepsbeheerder: Joost Tempelaars

Deze groep gaat over...De TOM is bedoeld voor leerlingen uit het voortgezet (speciaal) onderwijs die tijdelijk geen onderwijs meer kunnen volgen op de eigen school. Vaak gaat het om leerlingen die baat hebben bij een korte periode van onderwijs op maat en intensieve ondersteuning bij hun ontwikkeling.

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: 11 dec
 • 1 lid
 • 0 bijdragen

Groepsbeheerder: Birgit Eikelenboom

In deze groep plaatsen wij alle nieuwsberichten.

Filter

Nieuwe groepen

Er zijn geen recente nieuwe groepen.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.