Blader door groep
Consulenten VO

Consulenten VO

 • status: besloten
 • gestart op: okt 2018
 • 12 leden
 • 70 bijdragen

Groepsbeheerders: Mirjam Kinneging, Meta Streefland, Irma de Wit, Annette Giling, Birgit Eikelenboom, Iris Lucassen

Dit is de groep waar alle consulenten passend onderwijs vo deel van uitmaken, waar we informatie kunnen uitwisselen en waar we werkoverleggen (casus/thema en beleidsonderwerpen) voorbereiden, waarbinnen we de voortgang van ons teamplan bespreken/delen, afstemmen over teamactiviteiten, over planning en lopende projecten.

Ambassadeursgroep

Ambassadeursgroep

 • status: besloten
 • gestart op: aug 2018
 • 14 leden
 • 26 bijdragen

In deze groep vind je als ambassadeur alle informatie die je de komende periode nodig hebt om de groepen te maken. Heb je een vraag? Stel hem gerust.

Helpgroep

Helpgroep

 • status: besloten
 • gestart op: jul 2018
 • 5 leden
 • 41 bijdragen

Groepsbeheerders: Winkwaves, Birgit Eikelenboom

In de FAQ groep vind je veelgestelde vragen omtrent functionaliteiten van het platform.

Transformatieve school

Transformatieve school

 • status: besloten
 • gestart op: okt 2019
 • 6 leden
 • 35 bijdragen

Groepsbeheerders: Birgit Eikelenboom, Meta Streefland

Dit is de projectgroep Transformatieve school

Personeel

Personeel

 • status: besloten
 • gestart op: okt 2018
 • 17 leden
 • 34 bijdragen

Groepsbeheerder: Eline Louw

Binnen deze groep delen we informatie over personele aangelegenheden (regels, procedures, beleid, arbeidsvoorwaarden (algemeen)) en hebben we de mogelijkheid om elkaar hier vragen over te stellen.

Professionals

Professionals

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: dec 2018
 • 3 leden
 • 36 bijdragen

Groepsbeheerder: Birgit Eikelenboom

Netwerkgroep 10-14

Netwerkgroep 10-14

 • status: besloten
 • gestart op: nov 2019
 • 22 leden
 • 28 bijdragen

Groepsbeheerder: Birgit Eikelenboom

Deze groep gaat over overgang po-vo.

Trajectbegeleiders

Trajectbegeleiders

 • status: besloten
 • gestart op: nov 2018
 • 30 leden
 • 15 bijdragen

Groepsbeheerder: Meta Streefland

Deze groep gaat over kennisdeling en uitwisseling tussen trajectbegeleiders

Leergang OCO

Leergang OCO

 • status: besloten
 • gestart op: nov 2019
 • 15 leden
 • 11 bijdragen

Groepsbeheerders: Birgit Eikelenboom, Meta Streefland, Iris Lucassen

Deze groep gaat over...

Team BKB

Team BKB

 • status: besloten
 • gestart op: okt 2018
 • 6 leden
 • 14 bijdragen

Groepsbeheerder: Sanne Kruijer

Teamactiviteiten en teamontwikkeling team BKB

(Hoog)begaafdheid

(Hoog)begaafdheid

 • status: besloten
 • gestart op: feb 2019
 • 34 leden
 • 20 bijdragen

Groepsbeheerder: Ingrid Kroezen

Deze groep gaat over het samen werken aan een dekkend netwerk voor (hoog)begaafde leerlingen in ons samenwerkingsverband.

ECA (besloten groep)

ECA (besloten groep)

 • status: besloten
 • gestart op: okt 2018
 • 9 leden
 • 15 bijdragen

Groepsbeheerder: Dusty Koelman

Uitstroom van jongeren vanuit Pro/Vso en Entree onderwijs richting arbeid.

HAS

HAS

 • status: publiek
 • gestart op: nov 2018
 • 12 leden
 • 9 bijdragen

Groepsbeheerders: Irma de Wit, Birgit Eikelenboom, Iris Lucassen

De handelingsgerichte en proactieve aanpak voor thuiszittende leerlingen binnen het samenwerkingsverband VO Noord Kennemerland.

Gedragswetenschappers swvnk

Gedragswetenschappers swvnk

 • status: aangepast, besloten
 • gestart op: jun 2020
 • 15 leden
 • 8 bijdragen

Groepsbeheerders: Irma de Wit, Birgit Eikelenboom

D.m.v. deze netwerkgroep staan alle gedragswetenschappers binnen het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland met elkaar in verbinding om op die manier informatie en expertise met elkaar uit te wisselen. Tevens plant deze groep intervisiemomenten met elkaar in die voldoen aan de eisen die de diverse beroepsverenigingen aan ons stellen.

Netwerkgroep OZA's

Netwerkgroep OZA's

 • status: besloten
 • gestart op: sep 2020
 • 21 leden
 • 14 bijdragen

Groepsbeheerder: Birgit Eikelenboom

In deze besloten groep wordt informatie gedeeld over de zorgarrangementen. Dit heeft betrekking op het uitvoeringplan passend onderwijs "Meer dan de som der delen".

ALV

ALV

 • status: besloten
 • gestart op: okt 2018
 • 20 leden
 • 9 bijdragen

Groepsbeheerder: Beatrice Alders

Toezichthoudend orgaan vereniging Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland

Leergang TB

Leergang TB

 • status: besloten
 • gestart op: nov 2019
 • 29 leden
 • 6 bijdragen

Groepsbeheerders: Birgit Eikelenboom, Meta Streefland, Iris Lucassen

Deze groep gaat over...

OPR

OPR

 • status: besloten
 • gestart op: okt 2018
 • 17 leden
 • 6 bijdragen

Groepsbeheerder: Beatrice Alders

Ondersteuningsplanraad vereniging Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland

Expertteam zelfevaluatie

Expertteam zelfevaluatie

 • status: besloten
 • gestart op: nov 2018
 • 10 leden
 • 8 bijdragen

Groepsbeheerder: Sanne Kruijer

Deze groep gaat over de begeleide zelfevaluaties en het expertteam zelfevaluatie van het samenwerkingsverband.

Filter

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.