Passend onderwijs op school

  • mrt 2023
  • 390
Jeugd- en Oudersteunpunt vo NK

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs
Daarom biedt iedere school passend onderwijs. Wat precies passend is, verschilt per kind. Daarom bespreekt de school samen met jou en jouw kind wat nodig is. Denk je dat jouw kind passend onderwijs nodig heeft? Of dat er iets anders nodig is dan jouw kind nu krijgt? Bespreek dit dan eerst met de contactpersoon van de school. Dit kan de mentor, een teamleider, een ondersteuningscoördinator of een trajectbegeleider zijn.

Passend onderwijs door docenten en mentoren en ondersteuning door het ondersteuningsteam
Iedere school heeft expertise op het gebied van passend onderwijs. Jouw kind krijgt in de eerste plaats passend onderwijs van docenten en mentoren. Heeft jouw kind extra ondersteuning nodig? Dan krijgt jouw dit van het ondersteuningsteam van de school. Bijvoorbeeld van de trajectbegeleider of de ondersteuningscoördinator. De school kan hierbij hulp vragen aan jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, jeugdpsychologen, de Jeugd- en Gezinscoach, leerplicht of andere medewerkers die jouw kind op school kunnen ondersteunen.

Wat als mijn kind echt iets anders nodig heeft?
Soms kan de school jouw kind niet bieden wat nodig is. Dan zoekt de school samen met jou en jouw kind naar de best mogelijke oplossing. U kunt hierbij hulp vragen aan een consulent passend onderwijs van het samenwerkingsverband via 072 - 792 01 00 of loketpao@swvnk.nl.

Heeft u een andere vraag? Neem contact op het Jeugd- en Oudersteunpunt voortgezet onderwijs Noord-Kennemerland via 072 - 792 01 01 of ouderenjeugdsteunpuntnk@swvnk.nl.