Meer weten over WEL in ontwikkeling?

  • 8 apr
  • 87
WEL in ontwikkeling

WEL in ontwikkeling is een project dat aansluit bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en een nieuwe beweging wil creëren in situaties waar niet ingeschreven kinderen en jongeren (in het vervolg ‘jeugdigen’ genoemd) in vastlopen en waarin jeugdigen zich onvoldoende kunnen ontwikkelen. WEL in Ontwikkeling is een samenwerking tussen Gedragswerk, Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd en Ingrado.

In Nederland wonen jeugdigen die niet ingeschreven staan op een school, maar misschien wel perspectief op onderwijs of ontwikkeling hebben als zij hiervoor meer mogelijkheden krijgen.

Het gaat om jeugdigen’ genoemd met een vrijstelling van de Leerplichtwet op grond van artikel 5 onder a én voor jeugdigen die niet ingeschreven staan op een school en daar géén vrijstelling voor hebben (absoluut verzuim). Veel van deze jeugdigen en hun gezinnen hebben al veel meegemaakt; vaak gaat het om situaties met een lange en complexe historie.

Leren en ontwikkelen kan op veel manieren. Inschrijving in het onderwijs is dan ook geen doel op zich. Soms hebben jeugdigen en ouders zelf ontwikkelmogelijkheden ontdekt, maar worden deze niet erkend. Of wordt de ontwikkeling vanuit de zorg geboden en niet vanuit het onderwijs. Deze waardevolle activiteiten, deze ontwikkeling die er wél is, willen we recht doen en ondersteunen.

Link informatie over WEL in ontwikkeling - Rijksoverheid

Link informatie WEL in ontwikkeling - samenwerkingspartner Gedragswerk