Voor ouders: Informatie over passend onderwijs mbt corona maatregelen

Voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen op hun school is de consulent verbonden aan de school van uw kind bereikbaar via haar mailadres. Krijgt uw kind nog geen extra ondersteuning en heeft u hier vragen over, of heeft u algemene vragen? U kunt contact opnemen via een mailen naar loketpao@swvnk.nl.

We zijn ons er van bewust dat het niet altijd makkelijk zal zijn om uw kind de hele dag thuis te hebben. Daarbij worden ook eisen gesteld aan het schoolwerk en kan het ingewikkeld zijn om kinderen hiervoor te motiveren.

Heeft u vragen en wilt u met iemand hierover praten, of denkt u meer ondersteuning nodig te hebben, dan verwijzen we u graag naar onze Jeugd & Gezinscoaches van het vo team. Zij zijn verbonden aan v(s)o scholen. De ondersteuningscoördinator van de school van uw kind kan u naar de vaste J&G coach vo van de school verwijzen.

​U kunt ook contact opnemen met het wijkteam bij u in de buurt of mocht u al contact met een hulpverlener hebben, kunt u die natuurlijk ook raadplegen.

Bij vragen kunt u contact op​nemen met de coördinator van het J&G vo team: Sjakkelien Marlet: s.marlet@stichtingroeimee.nl.

Informatie van de GGD: communicatie over de dienstverlening van de jeugdgezondheidszorg tijdens het corona-virus. 

Alle TLV aanvragen worden conform procedure digitaal afgehandeld. Mocht dit vragen oproepen, dan wordt u altijd telefonisch benaderd door de consulent. Indien u vragen heeft over een TLV-aanvraag, dan kunt u mailen naar loketpao@swvnk.nl.

Voor vragen over passend onderwijs en de gevolgen voor uw kind met een (extra) ondersteuningsbehoefte, verwijzen wij u naar de website van steunpunt passend onderwijs. Ook kunnen onze orthopedagogen u hierbij ondersteunen. U kunt mailen naar loketpao@swvnk.nl.

Voor hulp bij onderwijs op afstand klik hier voor een overzicht met een aantal belangrijke websites die ondersteund worden door het ministerie van OCW.

Haltewerk heeft een tijdelijk beleid opgesteld met betrekking tot bijzondere bijstand voor een laptop voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 7 tot 17 jaar. Voor meer informatie: www.haltewerk.nl. 

Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) vindt u informatie hoe zo goed mogelijk om te gaan met de maatschappelijke gevolgen van het corona-virus.

Op de website ouders en onderwijs vindt u een serie FAQ’s met als onderwerp: scholen dicht, wat nu?

Op de website Centrum Jeugd en Gezin treft u informatie en advies over opvoeden en opgroeien aan. 

Wat als de spanningen thuis oplopen? In deze factsheet van de Rijksoverheid treft u informatie aan. 

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.