Voor professionals: Informatie over passend onderwijs mbt corona maatregelen

Consulenten 
Het team consulenten is beschikbaar om u te ondersteunen, in digitale MDO’s maar ook als het gaat om specifieke vragen rond een leerling.  U kunt contact opnemen met de consulent van uw school via haar mailadres. Voor algemene vragen kunt u mailen naar loketpao@swvnk.nl.

Commissie van Toewijzing
Alle TLV aanvragen worden conform procedure digitaal afgehandeld. Mocht dit vragen oproepen, dan worden ouders altijd telefonisch benaderd door de consulent. Indien u vragen heeft over een TLV-aanvraag, dan kunt u mailen naar loketpao@swvnk.nl. Ook de Commissie van Toewijzing werkt volledig digitaal, volgens planning door. Mocht het op uw school niet lukken om aanvragen tijdig en volledig in te dienen, neem dan contact op met Sanne Kruijer via skruijer@swvnk.nl.

CLEO
Voor leerlingen die nu op het CLEO zitten, wordt per leerling gekeken of een evaluatie wel/niet digitaal door zal gaan, of dat deze verplaatst wordt. Als alle scholen weer open gaan, en ook het CLEO, wordt per leerling gekeken hoe het traject verder verloopt en of verlengen wenselijk is.

Op het moment dat een TBV wordt afgegeven, leest de orthopedagoog de aanmelding vanuit het TOP dossier en koppelt de leerling aan een klas en coach van het CLEO. De coach neemt via mail contact op met leerling, ouders, hulpverlening en school van herkomst en consulent. De coach mailt dat de beschikking afgegeven is en de leerling aangemeld is. Er wordt geen startgesprek gepland zolang het CLEO gesloten is. Op het moment dat het CLEO weer opengaat, nodigt de coach alle betrokken partijen uit voor een startgesprek. Tot die tijd is de school van herkomst verantwoordelijk voor het aanbieden van een onderwijsplek en/of onderwijslesprogramma. De coach is beschikbaar voor vragen rondom extra ondersteuning. Hij/zij is per mail bereikbaar via cleo@swvnk.nl of telefonisch (072) 56 45 694, tussen 09.00 – 12.00 uur.

De coaches zijn aanwezig op het CLEO om – op gepaste afstand – een aantal leerlingen op te vangen en les te geven. Dit wordt gecontinueerd en waar nodig en mogelijk uitgebreid na de meivakantie. Het CLEO bereidt zich voor om voor alle leerlingen open te gaan vanaf 2 juni.

J&G coach
Voor vragen van ouders over ondersteuning, is de J&G coach bereikbaar. Wilt u ouders doorverwijzen naar de J&G coach verbonden aan uw school? Of neem contact op met de coördinator van het J&G vo team: Sjakkelien Marlet via s.marlet@stichtingroeimee.nl.

Veilig Thuis
Heeft u zorgen over de veiligheid van een jongere thuis? Ook tijdens deze periode willen we u wijzen op de meldcode Veilig Thuis. Lukt het niet om jongere en/of ouders te bereiken of heeft u advies nodig over het digitaal of telefonisch voeren van dit lastige gesprek? Dan kunt u direct contact opnemen met Veilig Thuis. 

Contactgegevens:
Veilig Thuis
Telefoon: 0800 - 2000 (gratis, 24/7)
info@vtnhn.nl

GGD
Communicatie over de dienstverlening van de jeugdgezondheidszorg tijdens het corona-virus. 

JGGZ-vo
Heeft u vragen rondom de psychische gesteldheid van leerlingen? U kunt contact opnemen met Amber van Veen. Zij is als gedragswetenschapper verbonden aan het JGGZ-vo team. Amber is bereikbaar via a.vanveen@stichtinggroeimee.nl.

HIT
Voor ondersteuning kunnen ook het JGGZ-vo team en Heliomare Interventieteam Thuiszitters (HIT) ingezet worden. De ondersteuning zal, waar mogelijk, digitaal en telefonisch worden ingezet. Voor informatie mail naar cleo@swvnk.nl.

Wat als spanningen thuis oplopen? In de factsheet van de Rijksoverheid treft u informatie aan.

Gemeenten
In deze handreiking voor gemeenten worden ideeën en tips gedeeld voor de rol die gemeenten kunnen spelen in de communicatie richting jongeren. 

Passend onderwijs
Voor vragen over passend onderwijs en de gevolgen voor kinderen met een (extra) ondersteuningsbehoefte, verwijzen wij u naar de website van steunpunt passend onderwijs en de nieuwsbrief steunpunt passend onderwijs.
Ook kunnen onze orthopedagogen u  ondersteunen bij vragen van ouders. U kunt mailen naar loketpao@swvnk.nl.

Thuisschoolmaatje
Heeft een leerling ondersteuning nodig bij plannen of organiseren en/of het goed starten van een dag, dan kunt u een thuisschoolmaatje inzetten. Leyla Coz (decaan van het Huygens College) en Sanne Kruijer (medewerker beleid en kwaliteit van het samenwerkingsverband) vervullen de rol van regiocoördinator. U kunt hen bereiken via regio35@thuisschoolmaatje.nl.

Voor de laatste ontwikkelingen rondom corona-virus en onderwijs verwijzen wij u naar de website van de vo-raad. Voor artikel over onderwijs aan kwetsbare leerlingen van de vo-raad, klik hier

In deze speciale nieuwsbrief leest u dat de inspectie van het onderwijs het toezicht aanpast vanwege de coronacrisis, en over andere onderwerpen rond de corona-maatregelen.

Iedere gemeente opent een herkenbaar loket over hoe ze ook voor leerlingen in kwetsbare posities goed onderwijs kunnen blijven garanderen. Voor informatie verwijzen wij u naar de website van de vo-raad. 

Voor hulp bij onderwijs op afstand klik hier voor een overzicht met een aantal belangrijke websites die ondersteund worden door het ministerie van OCW.

Om aan NT1 en NT2 leerlingen informatie te verstrekken over het corona-virus zijn speciale communicatiemiddelen ontwikkeld. Op de website van LOWAN staan veel tips voor afstandsonderwijs voor jongeren in Taalklassen.

Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) vindt u informatie hoe zo goed mogelijk om te gaan met de maatschappelijke gevolgen van het corona-virus.

Op de website van Ingrado vindt u vragen over (corona en) de leerplichtwet. Als ook een leidraad voor gesprekken met gezinnen en jongeren.

Download: kamerbrief van minister Slob: continuïteit van het onderwijs bij maatregelen tegen het corona-virus.

Digitaal leren
Op wijslijst vindt u geselecteerde informatiebronnen en initiatieven. Dagelijks ge-update en klaargezet door collega-docenten en onderwijsondersteuners.

Afstandsonderwijs: de beste tips uit binnen- en buitenland.

Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis
Door het coronavirus zitten alle kinderen en gezinnen noodgedwongen thuis. De structuur van school valt weg en ook veel sociale contacten. Dat kan zorgen voor spanningen. Voor kinderen die thuis niet veilig zijn, is de situatie nóg moeilijker. Daarom is een speciaal crisisfonds opgericht om kwetsbare kinderen in deze ingrijpende periode te helpen.

Huisartsen doen een oproep aan scholen
Huisartsen kampen met enorme tekorten in hun praktijken wat betreft beschermingsmiddelen bij patiënten met luchtwegklachten. Plastic schorten en mondkapjes zijn, of raken, snel op. Vandaar de vraag of scholen ongebruikte labjassen aan huisartsen kunnen lenen. Ook ongebruikte mondkapjes zijn zeer welkom! Nadat de labjassen door de artsen zijn gebruikt, zijn ze (na gewassen te zijn op 60 graden) weer goed bruikbaar voor de scholen. Indien een school in het bezit is van deze materialen, dan kan de school deze zelf aanbieden bij de huisartsen in hun buurt. 

Voor actuele informatie vanuit gemeente Alkmaar mbt corona-virus, klik hier

 

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.