Internetconsultatie van het wetsvoorstel “Versterking positie ouders en leerlingen"

 • 31 aug
 • 83

Via het ministerie van OCW ontvingen wij onderstaand bericht. Uit de evaluatie van passend onderwijs is naar voren gekomen dat vooral leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en hun ouders ervaren dat zij weinig informatie kunnen vinden over passend onderwijs en/of dat de informatie die er wel is onduidelijk is. Om tot passend onderwijs te komen, ervaren deze doelgroepen dat zij een zoe...

Ouders en jongeren

Schoolaanwezigheid

 • mei 2021
 • 732

Klik hier voor informatie voor hoe u als ouder betrokken wordt bij schoolaanwezigheid (handreiking Ingrado). Hoe zit het nu met leerplicht, kwalificatieplicht en RMC? Ingrado heeft een filmpje gemaakt waar dit kort en krachtig wordt uitgelegd. Klik hier om het filmpje te bekijken.

Ouders en jongeren

S-klas op De Viaan

 • nov 2019
 • 1117

Praktijkschool De Viaan biedt onderwijs en ondersteuning in de S-klas. S-klas staat voor structuurklas. De S-klas is een kleine klas (maximaal 12 leerlingen) met een vaste structuur. De leerlingen hebben een eigen lokaal en een vaste docent die het hele leerplan AVO aanbiedt. Deze docent is tevens hun mentor. Een beperkt aantal praktijkdocenten geeft onderwijs aan deze leerlingen. De mentor is...

Ouders en jongeren

Passend onderwijs op school

 • nov 2019
 • 1426

Ieder kind heeft recht op passend onderwijsDaarom biedt iedere school passend onderwijs. Wat precies passend is, verschilt per kind. Daarom bespreekt de school samen met u en uw kind wat hij of zij nodig heeft. Denkt u dat uw kind passend onderwijs nodig heeft? Of dat hij of zij iets anders nodig heeft dan uw kind nu krijgt? Bespreek dit dan eerst met de contactpersoon van uw school. Dit kan de...

Ouders en jongeren

Scholen voor voortgezet onderwijs

 • feb 2019
 • 1523

Voor een overzicht van voortgezet onderwijs scholen in de regio Noord-Kennemerland klikt u hier. Dit overzicht is samengesteld uit informatie vanuit de VO-gids. Voor informatie over individuele scholen verwijzen wij u naar de digitale VO gids of de website van de specifieke school.

Ouders en jongeren
 • dec 2018
 • Sanne Kruijer
 • 1930

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs Daarom biedt iedere school passend onderwijs. Wat precies passend is, verschilt per kind. Daarom bespreekt de school samen met u en uw kind wat hij of zij nodig heeft. Denkt u dat uw kind passend onderwijs nodig heeft? Of dat hij of zij iets anders nodig heeft dan uw kind nu krijgt? Bespreek dit dan eerst met de contactpersoon van uw school. Dit kan de mentor, een teamleider, een ondersteuningscoördi...

Ouders en jongeren
 • dec 2018
 • Sanne Kruijer
 • 1572

U bespreekt dit met de medewerker van de school van uw zoon/of dochter. Dit kan de mentor, teamleider, trajectbegeleider of ondersteuningscoördinator zijn. Als u er samen niet goed uitkomt kunt u contact opnemen met de consulent passend onderwijs van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband kan u en de school adviseren en/of een aantal gesprekken met u, uw kind, medewerkers van de school en andere professionals begeleiden. De consule...

Ouders en jongeren
 • dec 2018
 • Sanne Kruijer
 • 1471

U kent uw kind goed, omdat u de ouder van uw kind bent. Wij zien u dan ook als een expert wanneer het uw kind betreft. Daarom gaan medewerkers van scholen en het samenwerkingsverband graag met u en uw kind in gesprek over wat hij of zij nodig heeft. En hoe we passend onderwijs voor uw kind kunnen realiseren. Denkt u dat uw kind passend onderwijs nodig heeft? Ga dan in gesprek met de medewerkers van de school, zoals de mentor, de teamleider, ...

Ouders en jongeren
 • dec 2018
 • Sanne Kruijer
 • 1061

Bespreek met de mentor, ondersteuningscoördinator of trajectbegeleider dat uw kind hulp of zorg nodig heeft. Hij of zij kan u in contact brengen met hulp- of zorgverleners, zoals jeugdverpleegkundigen (GGD), jeugdartsen (GGD), Jeugd- en Gezinscoaches (J&G coaches), Jeugdpsychologen of andere hulp- en/of zorgverleners.

Ouders en jongeren
 • dec 2018
 • Sanne Kruijer
 • 1182

Bespreek dit met de contactpersoon van uw school. Iedere school heeft namelijk een ondersteuningsteam, die uw kind misschien kan ondersteunen. Komt u er niet uit met de school? Neem dan contact op met het samenwerkingsverband.

Ouders en jongeren
 • dec 2018
 • Sanne Kruijer
 • 1175

Uw kind en u zijn vrij om een school te kiezen die u het beste vindt passen bij uw kind. In principe laat iedere school ieder kind toe, tenzij de school niet het juiste onderwijsniveau biedt voor uw kind of de school vol is. Meer informatie over passende scholen? Mijn kind zit nog op een basisschool: U kunt terecht bij het samenwerkingsverband primair onderwijs Noord-Kennemerland (ppo-nk). Mijn kind zoekt een middelbare school: U kunt terecht...

Ouders en jongeren

Ouders en jongeren

Ouders en jongeren

Zoek

Recent actief

Over deze groep

Deze groep is voor ouders.

 • status: publiek
 • gestart op: dec 2018
 • 1 lid
 • 8 bijdragen