Eerder

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs

Heeft uw kind voortgezet speciaal onderwijs nodig? Dan kunt u in onze regio terecht bij de volgende locaties:Heliomare College AlkmaarVoor meer informatie over de locatie Heliomare College Alkmaar klikt u op de volgende link.Heliomare de RuimteVoor meer informatie over de locatie Heliomare de Ruimte in Bergen klikt u op de volgende link. De Spinaker in Alkmaar De Spinaker, locatie Transferium De ...

Wat is het praktijkonderwijs?

In het praktijkonderwijs leren kinderen door praktijkervaringen op te doen. In onze regio bieden De Viaan en Focus praktijkonderwijs. Wilt u meer weten? Klik dan hier.

Passend onderwijs op school

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs Daarom biedt iedere school passend onderwijs. Wat precies passend is, verschilt per kind. Daarom bespreekt de school samen met u en uw kind wat hij of zij nodig heeft. Denkt u dat uw kind passend onderwijs nodig heeft? Of dat hij of zij iets anders nodig heeft dan uw kind nu krijgt? Bespreek dit dan eerst met de contactpersoon van uw school. Dit kan de mentor, een teamleider, een ondersteuningscoördi...

Ik ben ontevreden over passend onderwijs. Wat nu?

U bespreekt dit met de medewerker van de school van uw zoon/of dochter. Dit kan de mentor, teamleider, trajectbegeleider of ondersteuningscoördinator zijn. Als u er samen niet goed uitkomt kunt u contact opnemen met de consulent passend onderwijs van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband kan u en de school adviseren en/of een aantal gesprekken met u, uw kind, medewerkers van de school en andere professionals begeleiden. De consule...

Mijn kind heeft passend onderwijs nodig. Wat nu?

U kent uw kind goed, omdat u de ouder van uw kind bent. Wij zien u dan ook als een expert wanneer het uw kind betreft. Daarom gaan medewerkers van scholen en het samenwerkingsverband graag met u en uw kind in gesprek over wat hij of zij nodig heeft. En hoe we passend onderwijs voor uw kind kunnen realiseren. Denkt u dat uw kind passend onderwijs nodig heeft? Ga dan in gesprek met de medewerkers van de school, zoals de mentor, de teamleider, ...

Wat is zorgplicht?

De school van uw kind heeft zorgplicht Op het moment dat u uw kind schriftelijk aanmeldt bij een school, heeft de school zorgplicht. Dit betekent dat de school samen met u onderzoekt wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind zijn. Vervolgens bepaalt u samen met de school wat nodig is om uw kind passend onderwijs met passend ondersteuning kan bieden. Hulp van een consulent De school kan de ondersteuning vaak zelf bieden, maar nie...

Mijn kind heeft hulp en/of zorg nodig? Wat nu?

Bespreek met de mentor, ondersteuningscoördinator of trajectbegeleider dat uw kind hulp of zorg nodig heeft. Hij of zij kan u in contact brengen met hulp- of zorgverleners, zoals jeugdverpleegkundigen (GGD), jeugdartsen (GGD), Jeugd- en Gezinscoaches (J&G coaches), Jeugdpsychologen of andere hulp- en/of zorgverleners.

Mijn kind heeft ondersteuning nodig. Wat nu?

Bespreek dit met de contactpersoon van uw school. Iedere school heeft namelijk een ondersteuningsteam, die uw kind misschien kan ondersteunen. Komt u er niet uit met de school? Neem dan contact op met het samenwerkingsverband.

Welke school past het beste bij mijn kind?

Uw kind en u zijn vrij om een school te kiezen die u het beste vindt passen bij uw kind. In principe laat iedere school ieder kind toe, tenzij de school niet het juiste onderwijsniveau biedt voor uw kind of de school vol is. Meer informatie over passende scholen? Mijn kind zit nog op een basisschool: U kunt terecht bij het samenwerkingsverband primair onderwijs via https://www.ppo-nk.nl/groups/6-ouders/welcome. Mijn kind zoekt een middelbare...

Ouders

Ouders

Zoek

Recent actief

Sanne Kruijer

over deze groep

Deze groep is voor ouders.

  • status: aangepast, publiek
  • gestart op: dec 2018
  • 1 lid
  • 8 bijdragen
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.