Versterkte leerroute

  • nov 2019
  • 793
Nieuwkomers/anderstaligen

Bekostiging
De bekostiging van ondersteuning aan deze jongeren is opgenomen in de lumpsum middelen 'lichte ondersteuning'. Meer informatie hierover leest u hier.