Professionals

  • nov 2019
  • 1367

Leerlingen die vanuit de Taalklas het reguliere onderwijs instromen, zitten nog midden in hun tweedetaalverwervings-proces. In de Taalklas is een goede basis gelegd voor het Nederlands, binnen het regulier onderwijs kan én moet hun Nederlandse taalvaardigheid zich verder ontwikkelen. De leerling moet zich ook de inhoud van veel vakken eigen maken. Elke docent kan de leerling ondersteunen en beg...

Nieuwkomers/anderstaligen

Versterkte leerroute

  • nov 2019
  • 992

BekostigingDe bekostiging van ondersteuning aan deze jongeren is opgenomen in de lumpsum middelen 'lichte ondersteuning'. Meer informatie hierover leest u hier.

Nieuwkomers/anderstaligen

Handige informatie en links

  • nov 2019
  • 1207

nieuws: www.lowan.nlLeerlijn alfabetiseringArtikel Syrische jongeren minder eenzaam door Peer2Peer (bron NJi)Brochure Yes! Een nieuwkomer in de klas

Nieuwkomers/anderstaligen

Nieuwkomers/anderstaligen

Nieuwkomers/anderstaligen

Zoek

Recent actief

Over deze groep

Deze groep gaat over...

  • status: publiek
  • gestart op: nov 2019
  • 1 lid
  • 2 bijdragen