Nieuwkomers/anderstaligen

Professionals

  • nov 2019
  • 746

Leerlingen die vanuit de Taalklas het reguliere onderwijs instromen, zitten nog midden in hun tweedetaalverwervings-proces. In de Taalklas is een goede basis gelegd voor het Nederlands, binnen het regulier onderwijs kan én moet hun Nederlandse taalvaardigheid zich verder ontwikkelen. De leerling moet zich ook de inhoud van veel vakken eigen maken. Elke docent kan de leerling ondersteunen en begeleiden. Deze handreiking kan bijdragen aan de nodige expertise en is bedoeld voor alle theorie- of praktijkdocenten die lesgeven in het vo of mbo.

Routegids duale trajecten vergunninghouders
De Routegids ‘Van ISK / Inburgering naar vakopleiding’ is gemaakt voor en door roc’s die vluchtelingen een kans willen geven in het beroepsonderwijs. Een opleiding in het beroepsonderwijs geeft vluchtelingen perspectief op de arbeidsmarkt en op duurzame inburgering. Maar voor vluchtelingen is de weg naar een passende opleiding nogal eens een omweg met hobbels en valkuilen, van bureaucratische obstakels tot taalproblemen. Veel roc’s zijn desondanks bereid deze weg in te slaan en vluchtelingen met raad en daad te ondersteunen bij hun opleiding.

In de Routegids vindt u een neerslag van de ervaringen van vijf roc’s die trajecten uitvoeren gericht op vluchtelingen en andere nieuwkomers. De samenwerking met regionale partners zoals gemeenten, werkgevers, ISK-scholen en aanbieders van inburgeringsonderwijs is daarbij cruciaal gebleken. De routes zijn voorbeelden van de oplossingen die scholen hebben gevonden om vluchtelingen in hun regio een goede start te geven op de arbeidsmarkt.
Klik hier voor de routegids.

Training
Vluchtelingenjongeren hebben vaak over een langere periode meerdere stressvolle gebeurtenissen meegemaakt: in het land van herkomst, tijdens de vlucht en in het aankomstland. Daardoor lopen zij een vergrote kans op psychische problemen, zoals depressieve klachten, of gedragsproblemen. Als docent kan jij een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de natuurlijke veerkracht van deze jongeren. Augeo Academy biedt iedere docent de mogelijkheid om een online training te volgen over dit onderwerp. Dit is een gratis training.