Het samenwerkingsverband

AVG/Bescherming persoonsgegevens

  • nov 2019
  • 231

Het samenwerkingsverband heeft persoonsgegevens nodig om onze taken goed uit te oefenen. Bijvoorbeeld voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring en/of voor de advisering over de ondersteuningsbehoefte.

Bescherming van uw gegevens
Wij verwerken persoonsgegevens zo veilig mogelijk.

Functionaris gegevensbescherming
De functionaris gegevensbescherming is Saskia Kuijer. Zij is bereikbaar via 06-24723570 of fg@swvnk.nl.

Datalek
Heeft u vermoedens van een datalek? Of heeft een datalek plaatsgevonden? Meld dit dan bij fg@swvnk.nl. Een datalek betekent dat persoonsgegevens vernietigd, gewijzigd of vrijgekomen zijn bij onze organisatie zonder dat dit de bedoeling is.

Meer informatie over datalekken vindt u via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.