Eerder

Het samenwerkingsverband

Ik ben het niet eens met een school

 • nov 2019
 • 177

Bent u het niet eens met een school?De school van uw kind moet hem of haar een passende onderwijsplek bieden. Op de school of op een andere school. Soms verschillen ouders en school van mening. Is dit het geval? Dan kunt u om advies vragen. Hoe kom ik tot een oplossing?Volg de volgende stappen om tot een oplossing te komen: 1. Bespreek uw mening met de school. Vaak kunt u samen met de school ...

Het samenwerkingsverband

Ik ben het niet eens met een toelaatbaarheidsverklaring

 • nov 2019
 • 165

Bent u het niet eens met een beslissing over een toelaatbaarheidsverklaring? Dan dient u een bezwaar in. Wie kan een bezwaarschrift indienen? De ouders van een leerling waarvoor de toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd Het schoolbestuur dat de toelaatbaarheidsverklaring heeft aangevraagd Andere belanghebbenden Hoe dient u het bezwaarschrift in? U dient het bezwaarschrift per e-mail in v...

Het samenwerkingsverband

Ik heb een klacht

 • nov 2019
 • 175

Heeft u een klacht? U kunt de volgende stappen zetten om tot een oplossing te komen. 1. Bespreek uw klacht eerst met de betreffende medewerker. Vaak komt u samen tot een oplossing. 2. Komt u er niet uit met de betreffende medewerker? Neem contact op met onze interne contactpersoon, Sanne Kruijer, medewerker beleid en kwaliteit, via 072-7920105 of via skruijer@swvnk.nl. 3. U kunt hulp vragen ...

Het samenwerkingsverband

AVG/Bescherming persoonsgegevens

 • nov 2019
 • 230

Het samenwerkingsverband heeft persoonsgegevens nodig om onze taken goed uit te oefenen. Bijvoorbeeld voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring en/of voor de advisering over de ondersteuningsbehoefte. Bescherming van uw gegevens Wij verwerken persoonsgegevens zo veilig mogelijk. Functionaris gegevensbescherming De functionaris gegevensbescherming is Saskia Kuijer. Zij is bereikbaar...

Het samenwerkingsverband

Beleid

 • nov 2019
 • 702

Hieronder kunt u onze beleidsstukken downloaden. Beleid 2020 Ondersteuningsplan 2019-2022 Activiteitenfolder 2020 Activiteitenplan 2020 Beleid 2019 Activiteitenplan 2019 Jaarverslag 2019 Beleid onderwijs en gemeente Thuiszitterspact 2017-2020 deel 1 Thuiszitterspact 2017-2020 deel 2 Transformatieagenda onderwijs in samenhang met jeugd Overige documenten en procedures Bent u op zoek naar...

Het samenwerkingsverband

Ontevreden: hulp, klacht, bezwaar of geschil

 • nov 2019
 • 276

Onze medewerkers zetten alles op alles om jongeren, ouders en professionals op een goede manier te ondersteunen. Het kan natuurlijk voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij horen dit graag zo snel mogelijk van u. Samen tot een oplossing komen1. Bespreek uw ontevredenheid eerst met de betreffende medewerker(s). Vaak kunt u samen tot een oplossing komen. 2. Gaat uw ontevredenheid over passend ond...

Het samenwerkingsverband

Activiteitenfolder: Wat gaan we doen in 2019?

 • dec 2018
 • Sanne Kruijer
 • 2
 • 1862

Deze folder geeft weer wat het samenwerkingsverband in 2019 gaat doen om sterke kinderen, stevige toekomst te bereiken. Bent u nieuwsgierig naar een activiteit? Lees dan het gehele activiteitenplan (klik hier voor het beleidsstuk). Of mail naar skruijer@swvnk.nl , stuur hieronder een reactie of stel uw vraag aan de consulent passend onderwijs van uw school.

Het samenwerkingsverband

ANBI

 • feb 2019
 • 497

Het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De vereiste gegevens voor deze registratie vindt u hieronder. Naam Vereniging samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland Fiscaal nummer811374646 Contactgegevens Adres: Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL, AlkmaarTelefoon: (072) 79 20 100Emailadres: secretariaat@...

Het samenwerkingsverband

Onderzoek

 • dec 2018
 • Sanne Kruijer
 • 3
 • 3717

Wij willen het beste doen voor jongeren. Daarom werken we samen met experts uit de praktijk, beleid, bestuur en de wetenschap. Bijvoorbeeld door samen praktijkgerichte onderzoeken te doen. Klik op een link om ons onderzoek te lezen. Onderzoeken Passend onderwijs aan vluchtelingenjongeren Krijgt iedere jongere in onze regio passend onderwijs? Literatuuronderzoek succes- en risicofactoren overgang po-vo en 10-14 Meer weten of deelnemen? Wilt...

Het samenwerkingsverband

Sterke kinderen, stevige toekomst

 • dec 2018
 • Sanne Kruijer
 • 1325

Wat doen we? Het samenwerkingsverband biedt meer dan 16.000 jongeren uit de regio Noord-Kennemerland passend onderwijs met passende ondersteuning. Dit doen we op één van de 27 scholen in onze regio en/of door een arrangement op maat. Het doel is dat iedere jongere een diploma op zijn/haar niveau haalt of een passende en duurzame werk- of participatieplek krijgt. Wat is sterke kinderen, stevige toekomst? Als iemand vraagt wat we doen, zeggen w...

Het samenwerkingsverband

Beleid

 • dec 2018
 • Sanne Kruijer
 • 10
 • 7629

Hieronder kunt u onze beleidsstukken downloaden. Beleid 2019 Ondersteuningsplan 2019-2022 Activiteitenplan 2019 Jaarverslag 2018 Beleid 2018 en eerder Activiteitenfolder 2018 Activiteitenplan 2018 Ondersteuningsplan 2014-2018 Appendix ondersteuningsplan 2014-2018 Beleid onderwijs en gemeente Thuiszitterspact 2017-2020 deel 1 Thuiszitterspact 2017-2020 deel 2 Transformatieagenda onderwijs in samenhang met jeugd Overige documenten ...

Het samenwerkingsverband

Bent u het niet eens met een school?

 • dec 2018
 • Sanne Kruijer
 • 515

De school van uw kind moet hem of haar een passende onderwijsplek bieden. Op de school of op een andere school. Soms verschillen ouders en school van mening. Is dit het geval? Dan kunt u om advies vragen. Hoe kom ik tot een oplossing? Volg de volgende stappen om tot een oplossing te komen: 1. Bespreek uw mening met de school. Vaak kunt u samen met de school tot een oplossing komen. 2. Lukt het niet om met de school tot een oplossing te kome...

Het samenwerkingsverband

Bent u het niet eens met een beslissing over een toelaatbaarheidsverklaring?

 • dec 2018
 • Sanne Kruijer
 • 546

Bent u het niet eens met een beslissing over een toelaatbaarheidsverklaring? Dan dient u een bezwaar in. Wie kan een bezwaarschrift indienen? De ouders van een leerling waarvoor de toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd Het schoolbestuur dat de toelaatbaarheidsverklaring heeft aangevraagd Andere belanghebbenden Hoe dient u het bezwaarschrift in? U dient het bezwaarschrift per e-mail in via: secretariaat@swvnk.nl. U kunt zelf een bezwa...

Het samenwerkingsverband

Ik heb een klacht

 • dec 2018
 • Sanne Kruijer
 • 538

Heeft u een klacht? U kunt de volgende stappen zetten om tot een oplossing te komen. 1. Bespreek uw klacht eerst met de betreffende medewerker. Vaak komt u samen tot een oplossing. 2. Komt u er niet uit met de betreffende medewerker? Neem contact op met onze interne contactpersoon, Sanne Kruijer, medewerker beleid en kwaliteit, via 072-7920105 of via skruijer@swvnk.nl. 3. U kunt hulp vragen van een externe vertrouwenspersoon. Dit zijn Ellen L...

Het samenwerkingsverband

Ontevreden: hulp, klacht, bezwaar of geschil

 • dec 2018
 • Sanne Kruijer
 • 775

Onze medewerkers zetten alles op alles om jongeren, ouders en professionals op een goede manier te ondersteunen. Het kan natuurlijk voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij horen dit graag zo snel mogelijk van u. Samen tot een oplossing komen 1. Bespreek uw ontevredenheid eerst met de betreffende medewerker(s). Vaak kunt u samen tot een oplossing komen. 2. Gaat uw ontevredenheid over passend onderwijs? Vraag dan hulp aan een consulent passend ...

Het samenwerkingsverband

> 16.000 sterke kinderen met een stevige toekomst

 • dec 2018
 • 306

Het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland is een vereniging van 9 schoolbesturen met 27 schoollocaties. Samen zijn we verantwoordelijk voor een passende onderwijsplek voor meer dan 16.000 jongeren. We zeggen liever dat we zorgen voor sterke kinderen met een stevige toekomst. Dit kunnen we niet alleen. Daarom werken we onder andere samen met jongeren, ouders, onderwijsprofessionals, collega...

Het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband

Zoek

Recent actief

Over deze groep

Deze groep geeft algemene informatie over ons samenwerkingsverband weer.

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: dec 2018
 • 2 leden
 • 9 bijdragen
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.