Ik ben het niet eens met een school

 • nov 2019
 • 968

Bent u het niet eens met een school?De school van uw kind moet hem of haar een passende onderwijsplek bieden. Op de school of op een andere school. Soms verschillen ouders en school van mening. Is dit het geval? Dan kunt u om advies vragen. Hoe kom ik tot een oplossing?Volg de volgende stappen om tot een oplossing te komen: 1. Bespreek uw mening met de school. Vaak kunt u samen met de school ...

Het samenwerkingsverband

Ik ben het niet eens met een toelaatbaarheidsverklaring

 • nov 2019
 • 1021

Bent u het niet eens met een beslissing over een toelaatbaarheidsverklaring? Dan dient u een bezwaar in. Wie kan een bezwaarschrift indienen? De ouders van een leerling waarvoor de toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd Het schoolbestuur dat de toelaatbaarheidsverklaring heeft aangevraagd Andere belanghebbenden Hoe dient u het bezwaarschrift in? U dient het bezwaarschrift per e-mail in v...

Het samenwerkingsverband

Ik heb een klacht

 • nov 2019
 • 1027

Heeft u een klacht? U kunt de volgende stappen zetten om tot een oplossing te komen. 1. Bespreek uw klacht eerst met de betreffende medewerker. Vaak komt u samen tot een oplossing. 2. Komt u er niet uit met de betreffende medewerker? Neem contact op met onze interne contactpersoon, Maisy Koopman, medewerker beleid en kwaliteit, via 072 - 792 01 00 of via mkoopman@swvnk.nl. 3. U kunt hulp vra...

Het samenwerkingsverband

AVG en beveiliging persoonsgegevens

 • nov 2019
 • 1815

Het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring. Het samenwerkingsverband verwerkt deze persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze taken. Wij laten ons hier uiteraard in leiden door de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij hechten aan een zorgvuldige verwerking ...

Het samenwerkingsverband

Beleid

 • nov 2019
 • 2953

Hieronder kunt u onze beleidsstukken downloaden. Beleid 2024 Ondersteuningsplan 2023-2027Activiteitenplan 2024 Beleid 2023 Ondersteuningsplan 2019-2022Appendix Ondersteuningsplan 2022-2023Activiteitenplan mei-december 2023Jaarverslag 2022 Beleid onderwijs en gemeente Uitvoeringsagenda passend onderwijs en jeugd Overige documenten en proceduresBent u op zoek naar specifieke documenten en proced...

Het samenwerkingsverband

Ontevreden: hulp, klacht, bezwaar of geschil

 • nov 2019
 • 1828

Onze medewerkers zetten alles op alles om jongeren, ouders en professionals op een goede manier te ondersteunen. Het kan natuurlijk voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij horen dit graag zo snel mogelijk van u. Samen tot een oplossing komen1. Bespreek uw ontevredenheid eerst met de betreffende medewerker(s). Vaak kunt u samen tot een oplossing komen. 2. Gaat uw ontevredenheid over passend ond...

Het samenwerkingsverband

ANBI

 • feb 2019
 • 1682

Het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De vereiste gegevens voor deze registratie vindt u hieronder. Naam Vereniging samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland Fiscaal nummer811374646 VO-nummer samenwerkingsverbandVO2703 Contactgegevens Adres: Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL, AlkmaarTelefoon: (0...

Het samenwerkingsverband

> 16.000 sterke kinderen met een stevige toekomst

 • dec 2018
 • 851

Het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland is een vereniging van 9 schoolbesturen met 27 schoollocaties. Samen zijn we verantwoordelijk voor een passende onderwijsplek voor meer dan 16.000 jongeren. We zeggen liever dat we zorgen voor sterke kinderen met een stevige toekomst. Dit kunnen we niet alleen. Daarom werken we onder andere samen met jongeren, ouders, onderwijsprofessionals, collega...

Het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband

Zoek

Recent actief

Over deze groep

Deze groep geeft algemene informatie over ons samenwerkingsverband weer.

 • status: publiek
 • gestart op: dec 2018
 • 1 lid
 • 0 bijdragen