Ik ben het niet eens met een toelaatbaarheidsverklaring

  • nov 2019
  • 707
Het samenwerkingsverband

Bent u het niet eens met een beslissing over een toelaatbaarheidsverklaring? Dan dient u een bezwaar in.

Wie kan een bezwaarschrift indienen?

  • De ouders van een leerling waarvoor de toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd
  • Het schoolbestuur dat de toelaatbaarheidsverklaring heeft aangevraagd
  • Andere belanghebbenden

Hoe dient u het bezwaarschrift in?

  • U dient het bezwaarschrift per e-mail in via: secretariaat@swvnk.nl.
  • U kunt zelf een bezwaarschrift indienen. Voor indienen van het bezwaarschrift is geen advocaat vereist.
  • De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is 6 weken. Bent u te laat? Motiveer dan zo volledig mogelijk waarom u niet eerder heeft gereageerd.
  • Het samenwerkingsverband onderzoekt samen met u of wij geheel aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen.
  • Kunnen wij niet aan uw bezwaar tegemoetkomen? Dan sturen wij uw bezwaar naar de landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring.

Heeft u meer informatie nodig?

Klik dan op: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-lbt.