ANBI

  • feb 2019
  • 1763
Het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De vereiste gegevens voor deze registratie vindt u hieronder.

Naam
Vereniging samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland

Fiscaal nummer
811374646

VO-nummer samenwerkingsverband
VO2703

Contactgegevens
Adres: Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL, Alkmaar
Telefoon: (072) 79 20 100
Emailadres: secretariaat@swvnk.nl

Bestuurssamenstelling
Directeur-bestuurder

Beleidsplan
Ondersteuningsplan

Doelstelling
De vereniging heeft ten doel:
a. het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van artikel 17a lid 2 van de Wet op het voortgezet onderwijs zijnde een netwerkorganisatie en een (uitvoerings-)organisatie: het bureau;
b. het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen zodat jongeren een passend leeraanbod kan worden geboden en daardoor het onderwijs en de ondersteuning waar leerlingen recht op hebben, ongeacht culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen;
c. het realiseren dat alle jongeren in de regio een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken;
d. een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te krijgen voor jongeren in de regio die extra ondersteuning behoeven.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiƫle verantwoording
Voor het jaarverslag en financiƫle verantwoording verwijzen wij u naar de pagina Beleid onder het kopje Het samenwerkingsverband op deze website.

Trefwoorden