ANBI

  Het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

  De vereiste gegevens voor deze registratie vindt u hieronder.

  Naam
  Vereniging Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland

  Fiscaal nummer
  811374646

  Contactgegevens
  Adres: Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL, Alkmaar
  Telefoon: (072) 79 20 100
  Emailadres: secretariaat@swvnk.nl

  Bestuurssamenstelling
  Directeur-bestuurder

  Beleidsplan
  Ondersteuningsplan

  Beloningsbeleid
  Het beloningsbeleid van het Samenwerkingsverband is conform de cao-VO 2018-2019.

  Doelstelling
  De vereniging heeft ten doel:
  a. het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van artikel 17a lid 2 van de Wet op het voortgezet onderwijs zijnde een netwerkorganisatie en een (uitvoerings-)organisatie: het bureau;
  b. het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen zodat jongeren een passend leeraanbod kan worden geboden en daardoor het onderwijs en de ondersteuning waar leerlingen recht op hebben, ongeacht culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen;
  c. het realiseren dat alle jongeren in de regio een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken;
  d. een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te krijgen voor jongeren in de regio die extra ondersteuning behoeven.

  Verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiƫle verantwoording
  Voor het jaarverslag en financiƫle verantwoording verwijzen wij u naar de pagina Beleid onder het kopje Het samenwerkingsverband op deze website.

  Reacties

  Plaats als eerste een reactie

  Het samenwerkingsverband

  Het samenwerkingsverband

  Trefwoorden

  feb 2019

  • 211

  Betrokken

  Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.