Ontevreden: hulp, klacht, bezwaar of geschil

  • nov 2019
  • 1882
Het samenwerkingsverband

Onze medewerkers zetten alles op alles om jongeren, ouders en professionals op een goede manier te ondersteunen. Het kan natuurlijk voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij horen dit graag zo snel mogelijk van u.

Samen tot een oplossing komen
1. Bespreek uw ontevredenheid eerst met de betreffende medewerker(s). Vaak kunt u samen tot een oplossing komen.
2. Gaat uw ontevredenheid over passend onderwijs? Vraag dan hulp aan een consulent passend onderwijs via loketpao@swvnk.nl.
3. Komt u er niet uit? Vraag hulp van de interne contactpersoon van het samenwerkingsverband via mkoopman@swvnk.nl.
4. Wilt u extra onafhankelijke hulp? Dan kunt u één van de landelijke onderwijsconsulenten vragen om mee te helpen: Home - Onderwijsconsulenten
5. Leidt dit niet tot een oplossing voor uw vraag of klacht? Dan dient u een bezwaar in via secretariaat@swvnk.nl. Het samenwerkingsverband kan dan de landelijke onderwijsgeschillencommissie inschakelen.

Heeft u meer informatie nodig?
Klik dan op één van de links:

Trefwoorden