Ik ben het niet eens met een school

  • nov 2019
  • 674
Het samenwerkingsverband

Bent u het niet eens met een school?
De school van uw kind moet hem of haar een passende onderwijsplek bieden. Op de school of op een andere school. Soms verschillen ouders en school van mening. Is dit het geval? Dan kunt u om advies vragen.

Hoe kom ik tot een oplossing?
Volg de volgende stappen om tot een oplossing te komen:

1. Bespreek uw mening met de school. Vaak kunt u samen met de school tot een oplossing komen.

2. Lukt het niet om met de school tot een oplossing te komen? Dan kunt u de Geschillencommissie passend onderwijs om een oordeel vragen over:

  • De (weigering van) toelating tot de school van uw kind
  • Het ontwikkelingsperspectief(plan) van uw kind
  • De verwijdering van uw kind van de school

Heeft u meer informatie nodig?
Klik dan op: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo .