Word ik er sterker van en mijn toekomst kansrijker?

  • jan 2020
  • 1470
Kwaliteitskompas

Word ik er sterker van en mijn toekomst kansrijker? Dat is de vraag die we jongeren steeds stellen bij alles wat we doen.

Subvragen daarbij zijn:

  • Wat is echt belangrijk voor jongeren?
  • Zijn jongeren sterker geworden van onze inzet?
  • Welke impact hebben we gehad op het leven van jongeren?
  • Wat droeg hieraan bij? Wat juist niet? En wat moeten we in het vervolg juist wel of juist niet meer gaan doen?