Kwaliteitscyclus - nog te plaatsen

  • 28 nov
  • 32

In de kwaliteitscyclus zijn drie lijnen uitgewerkt: De groene lijn betreft de werkzaamheden van de consulenten in relatie met de scholen.De oranje lijn betreft de samenwerking tussen de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband en de medewerker beleid en kwaliteit.De blauwe lijn betreft het overleg tussen de directeur-bestuurder, de projectleiders en de teams binnen het samenwerkingsver...

Kwaliteitskompas

Word ik er sterker van en mijn toekomst kansrijker?

  • jan 2020
  • 1042

Word ik er sterker van en mijn toekomst kansrijker? Dat is de vraag die we jongeren steeds stellen bij alles wat we doen. Subvragen daarbij zijn: Wat is echt belangrijk voor jongeren? Zijn jongeren sterker geworden van onze inzet? Welke impact hebben we gehad op het leven van jongeren? Wat droeg hieraan bij? Wat juist niet? En wat moeten we in het vervolg juist wel of juist niet meer gaan d...

Kwaliteitskompas

Jaarplanning

  • jan 2020
  • 1776

Hierboven ziet u een jaarplanning. Hieronder leest u wat de verschillende onderdelen betekenen. 1 OKT: Uitvraag leerlingenaantallen Op 1 oktober deelt de administratie van ieder schoolbestuur de leerlingenaantallen per leerjaar en niveau met het bureau van het samenwerkingsverband. Op basis hiervan maakt het bureau de begroting en meerjarenbegroting en berekent de controller wat de hoogte van...

Kwaliteitskompas

Kwaliteitskompas

Kwaliteitskompas

Zoek

Recent actief

Over deze groep

Deze groep gaat over...

  • status: publiek
  • gestart op: nov 2019
  • 8 leden
  • 4 bijdragen